غار کارده مشهد

روستای کارده در فاصله 48 کیلومتری شمال مشهد واقع گردیده و غار کارده در 3 کیلومتری آن قرار دارد. در محل مذکور که به دره آل معروف است ، 2 غار در دو سمت دره قرار گرفته ، غار شرقی موسوم به غار اسکلت و غار غربی موسوم به غار کارده هستند. دهانه غار به صورت یک شکاف سنگی است که عرض تقریبی آن 1 تا 3 متر و طول آن حدود 100 متر می باشد. این غار کاملا خشک است و پرتگاه های بسیار خطرناکی دارد .  

مسافران و گردشگران تور مشهد می توانند از جاذبه های گردشگری مشهد دیدن نمایند.