حرم امام رضا

حرم علی ابن موسی الرضا در برگیرنده آرامگاه هشتمین امام شیعیان در  شهر مشهد ایران است. این مکان شامل فضایی مربع شکل که مساحت آن 189.03 متر مربع بوده که از این فضا 17.5 متر مربع آن مساحت ضریح می باشد .