تور افه سوس کوش آداسی

یکی از جاهایی که هر سال تعداد زیادی از مسافران تور کوش آداسی را به سمت خود می کشاند تور افه سوس است. افه سوس بازمانده های شهری است چندین هزار ساله از امپراطوری رم شرقی که بین کوش آداسی و ازمیر قرار گرفته و خوشبختانه رفتن به آن از هر دو شهر (از هتل های ازمیر و هتل های کوش آداسی) ممکن است. تور از صبح تا بعد از ظهر طول می کشد و ناهار را هم در یکی از رستوران های محلی اطراف صرف می کنند. قبل از رسیدن به افه سوس خانه ای قدیمی وجود دارد که حضرت مریم 10 سال آخر عمرشان را آنجا می گذراندند و امروزه تبدیل به زیارتگاه شده است .

ویرانه های افه سوس کوش آداسی