ساختمان حیدر علی اف باکو

در شهر باکو جمهوری آذربایجان و با معماری مشهور و معروف شرکت زاها حدید که شرکتی ایرانی می باشد با مسئولیت خانم سارا شیخ اکبری که طراحی داخلی این پروژه را به عهده داشت در سال 2013 ساخته شد.

از سال 1991 و از زمانی که باکو مستقل شد جمهوری آذربایجان به شدت به نوسازی و توسعه زیر ساخت های باکو و سبک معماری این شهر پرداخت و برای باکو سرمایه گذاری کرد.
هدف از طراحی و ساخت ساختمان حیدر علی اف به منظور انجام برنامه های فرهنگی این کشور و بیان احساسات از فرهنگ آذری و خوش بینی به یک ملت که جلوه ای از آینده ست نیز می باشد.

فرم هندسی این بنا در مقابل معماری خشک دوران شوروی در باکو بسیار رواج دارد را در هم می شکند. در واقع این بنا درک و احساسات لطیف فرهنگ آذری را به نمایش می گذارد و چهره ی خوش بین یک ملت  با نگاهی رو به آینده را نشان می دهد. طرح این ساختمان ارتباطی سیال و پیوسته بین درون ساختمان و میدان اطراف برقرار کرده است.در واقع این میدان به تمام قسمت های شهر باکو دسترسی دارد.

فرم بندی حجم با امواج و انشعاب ، تا شدگی ها و انعطافش سطح میدان را به چشم انداز معمارانه ای تبدیل کرده که عمل کردهای بسیاری از جمله دعوت ، خوش آمد گویی ، هدایت بازدید کنندگان به سطوح مختلف درون بنا.

هدف طراح از طرح این بنا پیوند دادن درک تاریخی از معماری این محل نه بوسیله تقلید استفاده از اشکال آن بلکه ارتقا آن به تفسیر محکم امروزی بوده که یک درک ظریف و بی بدیل را منعکس می سازد.

مسافران و گردشگران تور آذربایجان می توانند از جاذبه های گردشگری باکو دیدن نمایند.