درخت انجیر معبد قشم

درخت انجیر معبد یا درخت سبز یا درخت لور یکی از شگفتی های مناطق حاره ، مخصوصا خلیج فارس ، درخت همیشه سبز معروف به انجیر معابد است که تاجی بزرگ با ریشه های بیرون از خاک متعددی دارد. میوه رسیده نارنجی رنگ درخت لور مطبوع و خوراکی است . 

مسافران و گردشگران تور قشم می توانند از جاذبه های توریستی قشم دیدن نمایند.