آرامگاه ماسولس هالی کارناسوس بدروم

این آرامگاه یکی از عجایب هفتگانه دنیای باستان بود و در هالی کارناسوس ماسولوس به نیابت از پادشاه ماسولوس و توسط همسر و خواهرش آرتمیسا ساخته شده. بسیاری از توریست هایی که با تور بدروم به این شهر سفر می کنند، از این جاذبه گردشگری بدروم نیز بازدید می کنند چرا که نزد توزیست ها بسیار معروف است . این آرامگاه قبر بسیار بزرگی است که معماری یونانی و مصری در آن ترکیب شده است. امروزه تبدیل به موزه فضای باز شده و زیبایی های معماری باستانی آن تحسین می شود. بعضی از مجسمه های این آرامگاه در موزه بریتانیا به نمایش گذاشته شده اند .

Mausoleum at Halicarnassus

دیدنی های بدروم