آمفی تئاتر باستانی بدروم

آمفی تئاتر باستانی بدروم در راستای بزرگراه اصلی تورگوت رئیس قرار دارد و یکی از دیدنی های بدروم و از آثار تاریخی این شهر بشمار می رود. غول های موبایل مثل اریکسون و ترکسل این آمفی تئاتر را بازسازی کرده اند. این آمفی تئاتر در وضعیت خوبی قرار گرفته است و منظره پانورامیک کل شبه جزیره از داخل آن مشهود است. این روزها از این آمفی تئاتر برای برگزاری کنسرت ها ، جشنواره ها و فعالیت های فرهنگی استفاده می شود 

آثار تاریخی بدروم

آمفی تئاتر قدیمی بدروم