ساحل مرجانی کیش

سواحل کیش دارای خصوصیاتی مثل سواحل مرجانی نقره ای رنگ که زیر آفتاب درخشان می شوند . بخش بسیار زیادی از ساحل مرجانی کیش قابل استفاده می باشد . در این سواحل مرجانی زیبا ماهی های کوچک و تزئینی و حتی بزرگ و قابل صید و خوراکی وجود دارند . 

مسافران و گردشگران تور کیش می توانند از جاذبه های توریستی کیش دیدن نمایند.