خانه اعیانی کیش

یکی از جاذبه های گردشگری کیش خانه اعیانی کیش محسوب می شود که کمتر به آن پرداخته می شود و به صورت ناشناس مانده است . خانه بسیار بزرگی بوده که در خود چند خانوار را جا میداده است و معماری این خانه ها به یزد و کاشان تعلق دارد . وسایل کشف شده در این خانه نمایانگر این است که خانه اعیانی مربوط به دوره ایلخانی بوده است . 

مسافران و گردشگران تور کیش می توانند از جاذبه های گردشگری کیش دیدن نمایند.