میدان سینتاگما آتن

یکی از مشهورترین میدان های دنیا میدان سینتاگما آتن می باشد. این میدان مرکز تجمع مردم شهر و به نوعی مرکزیت شهر آتن می باشد و سالانه میلیون ها گردشگر از سراسر دنیا به این محله برای بازدید و خرید به آنجا می روند . در منار این میدان گرانترین و قدیمی ترین هتل شهر به نام هتل گراندقرار دارد . یکی از دیدنی های میدان سینتاگما تعویض نگهبانان پارلمان است.

مسافران و گردشگران تور یونان می توانند از جاذبه های گردشگری آتن دیدن نمایند.