موزه بناکی آتن

این موزه متشکل از مجموعه ای از اشیا گرد آوری شده توسط شخصی به نام آنتونیوس بناکی می باشد. در این موزه جواهرات قدیمی یونان ، بیزانسی ، ونیزی و ... را می توان دید. از دیگر آثار متشکل در این موزه می توان به نقاشی و سرامیک اشاره کرد.

مسافران و گردشگران تور یونان می توانند از جاذبه های گردشگری آتن دیدن نمایند.