موزه باستان شناسی ملی آتن

موزه باستان شناسی ملی موزه ای در آتن است که در سال 1829 تاسیس و متشکل از تعدادی از مهم ترین اشیا از نقاط باستانی در یونان و اطراف آن که متعلق به دوران پیش از تاریخ تا عهد باستانی میباشد.موزه باستان شناسی به عنوان یکی از بزرگ ترین موزه های جهانی و دارای غنی ترین مجموعه اشیا دوران یونان باستان شناخته میشود.

مسافران و گردشگران تور یونان می توانند از جاذبه های گردشگری آتن دیدن نمایند.