تئاتر دیونوسوس آتن

این تئاتر اشاره به آئینی دارد که در یونان باستان بین 550 تا 250 قبل از میلاد در جریان بوده است . در حقیقت این تئاتر بخشی از جشنواره ای به نام دیونیسوس بود که به افتخار خدای دیونیسوس برگزار می شد . آتن این جشنواره را به بسیاری از مستعمرات و هم پیمان های خود جهت ارتقای هویت فرهنگی مشترک صادر می کرد.

 مسافران و گردشگران تور یونان می توانند از جاذبه های گردشگری آتن دیدن نمایند.