آگورای باستانی آتن

به معنی میدان های عمومی مهم در شهر یونان باستان گفته می شود ، این میدان ها نقش مرکزیت شهر را ایفا می کنند. در وسط آگورا معمولا مراسم عمومی و مذهبی و همچنین برخی جشن ها برگزار می شد.معروف ترین آگورا در یونان باستان آگورای آتن بود که معمولا اجتماعات عام در آن صورت می گرفت.


مسافران و گردشگران تور یونان میتوانند از جاذبه های گردشگری آتن دیدن نمایند.