معبد زئوس آتن

در مرکز آتن معبدی ساخته شد که توسط فیدیاس در المپیا برای زئوس ساخته شده است..این معبد دارای ساختمانی با شکوه می باشد که بین سال های 470 تا 456 قبل از میلاد ساخته شد.معبد زئوس شش گوشه دارد با سنگهای آهکی بزرگ که ستون های توپر و بزرگی آن را احاطه کرده است و با گچ تزئین شده است.

مسافران و گردشگران تور یونان می توانند از جاذبه های گردشگری آتن دیدن نمایند.