پارتنون آتن

معبدی باستانی در آکروپلیس آتن است که پریکلس آن را در 2500 سال پیش بنا کرد.قبل از این معبد نیایشگاهی دیگر بود که نابود شده بود و این معبد جایگزین آن شد و ساخت این معبد در سال 447 پیش از میلاد آغاز شده و تا سال 432 ق.م به درازا کشید . معبد پارتنون ویژه پرستش خدایان آتنا می باشد.در سال 1687 یک گلوله توپ بی هدف ، به داخل پارتنون اصابت کرد و باعث شد که مقداری از سقف این معبد فروریخته و آسیب های جدی به ستون های آن وارد آید.
در سال 1880 بدون اینکه یونان موافقت نمید سنگ مرمرهای بسیار با ارزش آکروپلیس به موزه لندن انتقال داده شد. پارتنون به سبک دور ستونی ساخته شده است.

مسافران و گردشگران تور یونان می توانند از جاذبه های گردشگری آتن دیدن نمایند.