آکروپلیس آتن

به معنای شهر مرتفع یا صخره مقدس می باشد.اگرچه آکروپلیس های دیگری در یونان قرار دارد اما اهمیت این آکروپلیس آنقدر زیاد است که نام آکرئپلیس به عنوان اختصاصی این مکان انتخاب شده است. آکروپلیس بر روی یک تپه سنگی صاف  که دارای 150 متر ارتفاع از سطح دریا در داخل شهر آتن یونان بنا گردیده است . نام آکروپلیس در گذشته سکروپیا بوده که مشتق از نام افسانه ای مرد ماری اولین پادشاه آتن می باشد.این بنا در سال های 461 تا 429 قبل از میلاد همزمان با روزهای شکوفایی فکری و هنری آتن روی بخش آهکی تخت آتن بخش اعظم آن ساخته شده است . بعد از آن و در دوره های مختلفی بعضی از بناهای آکروپلیس به شکل قصر های فلورانسی ، حرم های ترکی ، و مسجد های اسلامی تغییر شکل دادند. این شهر قدیمی همچنان یاد خدایان و اساطیری را که روزی پرستیده می شدند را برای مسافران زنده می کند.

مسافران و گردشگران تور یونان می توانند از جاذبه های گردشگری آتن دیدن نمایند.