خینالیق باکو

یک روستای کوهستانی دور افتاده در شمال شرقی آذربایجان است.اهالی این روستا به زبان خینالیق و ترکی آذربایجانی حرف می زنند و در آنجا آثار بسیاری از ایرانی های زرتشتی را می توان مشاهده کرد.این روستا محل زندگی یکهزار تات می باشد.این روستا مملو از هندو ها و بوداییان می باشد.

مسافران و گردشگران تور باکو می توانند از جاذبه های گردشگری باکو دیدن نمایند.