شهر تاریخی آیوتایا بانکوک

شهر تاریخی آیوتایا

این شهر تاریخی در سال 1350 بنا شده که در 76 کیلومتری شمال بانکوک قرار دارد و در قرن 17 یکی از ثروتمندترین شهر های آسیا به شمار می رفته و حدود 417 سال پایتخت تایلند بوده اما در سال 1767 ارتش برمه به این شهر حمله کرد و آن را فتح و تخریب نمود. در حال حاضر از این شهر تاریخی تنها خرابه هایی از این شهر و همچنین تعدادی از معابد مشهور و مجسمه های نیمه ویران بودا باقی مانده است.

مسافران و گردشگران تور تایلند می توانند از جاذبه های گردشگری بانکوک دیدن نمایند.