پارک سنگهای چند میلیون ساله پاتایا

پارک سنگهای چند میلیون ساله

این پارک یکی از زیباترین طبیعت های دنیا را دارد و در طبیعت بسیار زیبای این پارک حیوانات متنوع و نادر زندگی می کنند. در این پارک آب های معدنی و درمانی و گونه های مختلف گیاهی را می توان دید. سنگهایی که در این پارک قرار دارند به شکل های مختلفی همچون حیوانات و آبشارهای مصنوعی تایلند می باشند. پارک سنگهای چند میلیون ساله حدود 9 کیلومتر بیرون از پاتایا قرار دارد.

مسافران و گردشگران تور تایلند می توانند از جاذبه های گردشگری پاتایا دیدن نمایند.