جنگل سنگ کاری شده وارنا

جنگل سنگ کاری شده

یک پدیده منحصر به فرد طبیعی جنگل سنگ کاری شده می باشد که در 18 کیلومتری غرب وارنا واقع شده است. مسافران و گردشگران تور بلغارستان فقط می توانند در تابستان از این جنگل دیدن نمایند.

این جنگل دارای پدیده های شگفت انگیز از بقایای ماقبل تاریخ و ستون های سنگی 5 الی 6 متری است که بینندگان را مات و مبهوت می کنند.

 جنگل سنگ کاری شده بلغارستان

مسافران و گردشگران تور وارنا می توانند از جاذبه های گردشگری وارنا دیدن نمایند.