بقایای قلعه لازارو سوچی

در سفرتان با تور سوچی، بازدید از بقایای قلعه لازارو سوچی در دهکده لازاروسکی حس سفر در زمان را به شما القاء می کند.

در زمان جنگ قفقاز که تقریبا بین سال های 1830 تا 1840 بود در دهکده لازاروسکویه کنونی قلعه های ساحلی بسیاری به منظور دفاع از شهر ساخته شد که یکی از آنها قلعه لازارو (Lazarev) سوچی است که در سفر با تور سوچی اگر به خیابان کالاراش روستای لازاروسکی بروید، بقایای قلعه لازارو درنزدیکی بیمارستان منطقه و ساحل رودخانه پسزواپ به چشم می خورد.

درواقع می توان گفت که دهکده لازاروسکویه بر روی بخشی از زمین قلعه ساخته شده است که حالا این دهکده به یک مقصد تفریحی ساحلی برای مسافران تور سوچی تبدیل شده است.

امروزه گردشگران بسیاری با استفاده از تور سوچی از سرار دنیت در سواحل رود پسزواپ، آفتاب میگیرند، جالب است بدانید که در ماه می سال 1840 میلادی در زمان جنگ، دریا سالاری به نام میخائیل لازارو نیروهای خود را از دهانه همین رود رهبری می کرد.

بهترین مسیری که شما را به این دهکده تاریخی می رساند، قطار برقی خط سوچی – توآپز است که باید در ایستگاه لازاروسکویه پیاده شوید.