اسکای پارک سوچی


اسکار پارک سوچی، پارکی واقع در سوچی که توسط ای جی هکت "مخترع پرش بانجی" ساخته شده است.

آقای ای جی با پرش غیر قانونی معروف خود از برج ایفل در سال 1987 توجه جهان را به پرش بانجی معطوف کرد.

از سال 1987 یعنی به مدت 28 سال گروه " ای جی هکت " در شش کشور جهان بیش از 3 میلیون پرش بدون حتی یک مورد تلفات انجام داده است.

پل آسمان قسمت اصلی اسکای پارک که بلندترین پل پیاده روی معلق جهان به طول 439 می باشد و واقع در زیباترین بخش جهان دره آخشتیر سکایا و در ارتفاع 207 متری از سطح دریا رودخانه ی مزیمتا در همان کوهستان واقع شده است.

پرش از اسکای پارک سوچی

اسکای پارک

  .مسافران و گردشگران تور لوکس سوچی می توانند از جاذبه های گردشگری سوچی دیدن نمایند