پارک ملی سوچی


محدوده پارک ملی سوچی در امتداد اتوبان و در مرزهای شمالی سوچی واقع شده است.

پارک ملی سوچی مساحتی بالغ بر 190000 هکتار دارد و به دلیل تنوع بیولوژیک، گونه های قدیمی و بومی و همچنین تنوع چشم اندازها از اهمیتی جهانی برخوردار است.

از آثار طبیعی این پارک می توان به آبشارهای سوچی (زمیکا، آرخوسکویه، آگورا، دره های آخشتور و آختسو) دیدن کنند.

در این پارک حدود 200 غار وجود دارد که از میان این 200 غار 4 غار به نام های وارانتسو وسکابا، آخشتیر سکایا ، تیگرووایا و ساحره ها برای بازدید عموم آزاد است.

پارک ملی سوچی شامل چندین منطقه ی تاریخی و فرهنگی می باشد که از جمله ی آن ها می توان به معبدی در لو، دلمن ها، سازه هایی با ستون های سنگی یک شکل در ناحیه ی لازاروسکی، برج مراقبت کوه آخون و ... اشاره کرد که خیلی از گردشگران تور سوچی از آن بازدید می کنند.

از آنجا که طبیعت همانند هر موجود زنده ی دیگری آسیب پذیر است باید در مواجهه با آن روحیه ای دوستانه داشت.

جانوران پارک ملی سوچی

پارک ملی سوچی

مسافران و گردشگران تور لوکس سوچی می توانند از جاذبه های گردشگری سوچی دیدن نمایند.