آبشارهای سوچی


در اطراف سوچی مجموعه بی نظیری از آبشارها که جذابترین آنها آگورسکیه ، آرخوسکیه ، زمیکووسکیه و آبشار دره دهان اژدها می باشد.

در سوچی در فاصله 15 کیلومتری از دریا آبشارهای آرخوویه وجود دارد که به دلیل وجود انبوه درختان گردو در علفزارهای اطراف آن ها به آرخوویه معروف هستند.

در میان گردشگران تور سوچی آبشار بزرگ آرخووسکیه بیشترین جذابیت را دارد.

آبشار در سوچی

زیباترین آبشار سوچی

آبشار دره دهان اژدها

مسافران و گردشگران تور لوکس سوچی می توانند از جاذبه های گردشگری سوچی دیدن نمایند.