بیشه ی چوب شمشکی و سرخدار سوچی


بیشه چوب شمشکی و سرخدار سوچی در دامنه های کوه آخون وجود دارد که از سال 1931 تحت حفاظت دولت در آمد و در حال حاضر جزء مناطق زیست محیطی حفاظت شده قفقاز و یکی از جاذبه های دیدنی سوچی است. بیشه چوب شمشکی و سرخدار در لیست میراث جهانی می باشد و توسط سازمان یونسکو محافظت می گردد. در این بیشه بیش از 400 گونه گیاهی یافت می شود که بسیاری از آن ها بومی و باستانی هستند. مساحت این بیشه حدود 302 هکتار است. این منطقه بزرگ ترین زیستگاه درختان سرخداری با عمر 1000 ساله می باشد. رشد درختان شمشکی بسیار کند است.در حدود 500 سال طول می کشد تا ارتفاع این درختان به 15 متر برسد.چوب درختان شمشکی بسیار محکم است و به همین علت مردم قفقاز از آن ها برای ساختن شمشیر استفاده می کرده اند.

بیشه های سوچی

برای اطلاع از آخرین قیمت تور سوچی می توانید با کارشناسان ما تماس بگیرید