فرودگاه پکن

فرودگاه پکن

فرودگاه پکن فرودگاهی بین المللی در 28 کیلومتری شمال شرق پایتخت چین قرار دارد. فرودگاه پکن مرکز هواپیمایی ایر چاینا محسوب می شود.هواپیمایی ایرچاینا به 120 نقطه مختلف در جهان از جمله به ایران پرواز دارد.

فرودگاه بین المللی پکن 3 ترمینال دارد.

ترمینال شماره 1 مختص پروازهای داخلی می باشد.

ترمینال شماره 2 از ترمینال شماره 3 کوچکتر است و 10 گیت خروجی به طرف هواپیما دارد.از این ترمینال برای پروازهای داخلی و خارجی استفاده می شود و بسیار بزرگتر از ترمینال شماره 1 ساخته شده است به طوریکه همزمان 20 هواپیما به راحتی می توانند خدمات انتقال بار و مسافر را انجام دهند.

ترمینال 3 بسیار بزرگتر از ترمینال های 1 و 2 است و فقط مختص پروازهای خارجی می باشد.داخل این ترمینال ساختمان به سه ترمینال فرعی تقسیم میشود که یک ترمینال برای مسافران و دو ترمینال دیگر برای استفرار مسافران و مستقبلین در نظر گرفته میشود.

مسافران و گردشگران تور چین میتوانند از جاذبه های گردشگری پکن دیدن نمایند.