کوه چانگ بای شان چین

کوه چانگ بای شان چین

کوه چانگ بای شان آتشفشانی خاموش می باشد و در کنار رودخانه ای به نام رودخانه بهشت قرار دارد. در کنار رودخانه پارک ملی که محل زندگی گونه های جانوری مختلفی مانند خرس ها ، گوزن ها و پلنگ ها می باشد. و بسیاری از توریست ها و مسافران و گردشگران تور چین را به خود اختصاص میدهند.

مسافران و گردشگران تور چین میتوانند از جاذبه های گردشگری چین دیدن نمایند.