غارهای ژیجین چین

غارهای ژیجین چین

غارهای ژیجین چین یکی از غارهای عظیم الجثه در دنیا می باشد. مساحت غارهای ژیجین چین معادل 30000 متر مربع می باشد و ارتفاع غار در برخی نقاط 185 متر می باشد. با اینکه سالها پیش این غارها توسط رودخانه ای به وجود آمده اما با این حال هنوز نهرها و جریانهای آب زیر زمینی به سمت ساختارهای سنگی عجیب  راه می پیمایند.

از دیگر جاذبه های گردشگری چین میتوان 

کوه چانگ بای شان چین

شهر ممنوعه چین

نام برد.