• تور قشم 3 شب و 4 روز ویژه تابستان 1401


تاریخ شروع 1401/03/24
تهران
به
به
تاریخ اعتبار 1401/06/31
قشم
هوایی
قشم ایر
مدت اقامت : 3 شب
شروع از : 1401/03/24
مسیرها
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 قشم 3 شب اقامت 3 شب و 4 روز
ردیف 2
به قشم
مدت اقامت 3
توضیحات اقامت 3 شب و 4 روز
هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
مارینا 1

BB
3,127,000 تومان
3,445,000 تومان
3,095,000 تومان
2,650,000 تومان
سان سیتی

BB
3,127,000 تومان
3,457,000 تومان
3,095,000 تومان
2,650,000 تومان
پلاس

BB
3,139,000 تومان
3,363,000 تومان
3,080,000 تومان
2,750,000 تومان
رویال

BB
3,317,000 تومان
3,979,000 تومان
3,286,000 تومان
2,650,000 تومان
ataman hotel

BB
3,834,000 تومان
4,870,000 تومان
3,801,000 تومان
2,700,000 تومان
ارم

BB
4,222,000 تومان
5,729,000 تومان
4,125,000 تومان
2,700,000 تومان
AVINA

BB
4,255,000 تومان
5,745,000 تومان
4,222,000 تومان
2,700,000 تومان
IRMAN

BB
4,271,000 تومان
5,875,000 تومان
4,255,000 تومان
2,700,000 تومان
نام هتل مارینا 1

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,127,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,445,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,095,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,650,000 تومان
توضیحات
نام هتل سان سیتی

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,127,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,457,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,095,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,650,000 تومان
توضیحات
نام هتل پلاس

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,139,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,363,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,080,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,750,000 تومان
توضیحات
نام هتل رویال

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,317,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,979,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,286,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,650,000 تومان
توضیحات
نام هتل ataman hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,834,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,870,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,801,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,700,000 تومان
توضیحات
نام هتل ارم

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,222,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,729,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,125,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,700,000 تومان
توضیحات
نام هتل AVINA

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,255,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,745,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,222,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,700,000 تومان
توضیحات
نام هتل IRMAN

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,271,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,875,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,255,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,700,000 تومان
توضیحات

ردیف خدمات توضیحات
1 اقامت در هتل با صبحانه
ردیف مدرک تعداد
1 کپی کارت ملی

ردیف ساعت رفت ساعت برگشت توضیحات

پیشنهادات ویژه الماس نشان

ایرلاین : وارش
3 شب

تور چابهار 3 شب و 4 روز ویژه تابستان 1401

تاریخ شروع پکیج از : 1401/03/24
قیمت از : 3,667,000 تومان
ایرلاین : زاگرس
3 شب

تور 3شب و4روز مشهد ویژه تابستان 1401

تاریخ شروع پکیج از : 1401/04/12
قیمت از : 3,042,000 تومان
ایرلاین : زاگرس
3 شب

تور 3شب و 4روز کیش ویژه تابستان 1401

تاریخ شروع پکیج از : 1401/03/22
قیمت از : 2,084,000 تومان
ایرلاین : زاگرس
5 شب

تور 5شب و 6روز کیش ویژه تابستان 1401

تاریخ شروع پکیج از : 1401/03/22
قیمت از : 2,279,000 تومان
ایرلاین : امارات
3 شب

تور لوکس دبی3شب و ۴روز ویژه تابستان 1401 ( پرواز امارات )

تاریخ شروع پکیج از : 1401/05/10
قیمت از : 21,758,000 تومان
ایرلاین : قشم ایر
7 شب

تور عمان 7شب و 8روز ویژه تابستان 1401 (پرواز قشم ایر)

تاریخ شروع پکیج از : 1401/05/10
قیمت از : 22,115,000 تومان
ثبت پرسش