• تور 3شب و4روز مشهد ویژه تابستان 1401


تاریخ شروع 1401/04/12
تهران
به
به
تاریخ اعتبار 1401/06/31
مشهد
هوایی
زاگرس
مدت اقامت : 3 شب
شروع از : 1401/04/12
مسیرها
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 مشهد 3 شب اقامت 3شب و 4روز
ردیف 2
به مشهد
مدت اقامت 3
توضیحات اقامت 3شب و 4روز
هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) توضیحات
por setare

BB
3,042,000 تومان
3,932,000 تومان
3,010,000 تومان
Miami

BB
3,201,000 تومان
4,028,000 تومان
3,169,000 تومان
سهند

BB
3,455,000 تومان
4,759,000 تومان
3,423,000 تومان
فردوس

BB
3,456,000 تومان
4,330,000 تومان
3,423,000 تومان
تارا

BB
3,618,000 تومان
4,104,000 تومان
3,585,000 تومان
سارینا

BB
3,731,000 تومان
4,752,000 تومان
3,699,000 تومان
پردیسان

BB
3,850,000 تومان
4,642,000 تومان
3,817,000 تومان
کیانا

BB
3,942,000 تومان
5,675,000 تومان
3,909,000 تومان
الماس نوین

BB
4,006,000 تومان
5,821,000 تومان
3,974,000 تومان
هما 1

BB
5,038,000 تومان
6,179,000 تومان
5,005,000 تومان


BB
5,665,000 تومان
6,820,000 تومان
5,500,000 تومان
قصر طلایی

BB
5,896,000 تومان
7,282,000 تومان
5,863,000 تومان
مدینه الرضا

BB
6,160,000 تومان
6,226,000 تومان
5,995,000 تومان
الماس 2

BB
6,160,000 تومان
8,272,000 تومان
5,830,000 تومان
نام هتل por setare

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,042,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,932,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,010,000 تومان
توضیحات
نام هتل Miami

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,201,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,028,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,169,000 تومان
توضیحات
نام هتل سهند

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,455,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,759,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,423,000 تومان
توضیحات
نام هتل فردوس

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,456,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,330,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,423,000 تومان
توضیحات
نام هتل تارا

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,618,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,104,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,585,000 تومان
توضیحات
نام هتل سارینا

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,731,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,752,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,699,000 تومان
توضیحات
نام هتل پردیسان

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,850,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,642,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,817,000 تومان
توضیحات
نام هتل کیانا

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,942,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,675,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,909,000 تومان
توضیحات
نام هتل الماس نوین

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,006,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,821,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,974,000 تومان
توضیحات
نام هتل هما 1

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,038,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,179,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,005,000 تومان
توضیحات
نام هتل

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,665,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,820,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,500,000 تومان
توضیحات
نام هتل قصر طلایی

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,896,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 7,282,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,863,000 تومان
توضیحات
نام هتل مدینه الرضا

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,160,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,226,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل الماس 2

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,160,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 8,272,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,830,000 تومان
توضیحات

ردیف خدمات توضیحات
1 اقامت در هتل با صبحانه
ردیف مدرک تعداد
1 کپی کارت ملی

ردیف ساعت رفت ساعت برگشت توضیحات

پیشنهادات ویژه الماس نشان

ایرلاین : قشم ایر
3 شب

تور قشم 3 شب و 4 روز ویژه تابستان 1401

تاریخ شروع پکیج از : 1401/03/24
قیمت از : 3,127,000 تومان
ایرلاین : زاگرس
5 شب

تور 5شب و 6روز کیش ویژه تابستان 1401

تاریخ شروع پکیج از : 1401/03/22
قیمت از : 2,279,000 تومان
ایرلاین : زاگرس
3 شب

تور 3شب و 4روز کیش ویژه تابستان 1401

تاریخ شروع پکیج از : 1401/03/22
قیمت از : 2,084,000 تومان
ایرلاین : وارش
3 شب

تور چابهار 3 شب و 4 روز ویژه تابستان 1401

تاریخ شروع پکیج از : 1401/03/24
قیمت از : 3,667,000 تومان
ایرلاین : امارات
3 شب

تور لوکس دبی3شب و ۴روز ویژه تابستان 1401 ( پرواز امارات )

تاریخ شروع پکیج از : 1401/05/10
قیمت از : 21,758,000 تومان
ایرلاین : قشم ایر
7 شب

تور عمان 7شب و 8روز ویژه تابستان 1401 (پرواز قشم ایر)

تاریخ شروع پکیج از : 1401/05/10
قیمت از : 22,115,000 تومان
ثبت پرسش