• تور پوکت 7 شب و 8روز ویژه تابستان 1401


تاریخ شروع 1401/03/21
تهران
به
به
تاریخ اعتبار 1401/06/31
پوکت
هوایی
امارات
مدت اقامت : 7 شب
شروع از : 1401/03/21
مسیرها
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 پوکت 7 شب پرواز ورود ساعت 12 ظهر و خروج ساعت 21 شب
ردیف 2
به پوکت
مدت اقامت 7
توضیحات پرواز ورود ساعت 12 ظهر و خروج ساعت 21 شب
هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
zenseana resort & spa

BB
36,095,000 تومان
40,336,000 تومان
35,671,000 تومان
33,339,000 تومان
sleep with me

BB
36,844,000 تومان
39,837,000 تومان
36,594,000 تومان
35,347,000 تومان
ibis patong

BB
37,518,000 تومان
41,399,000 تومان
37,276,000 تومان
35,093,000 تومان
Best Western Patong Beach

BB
37,842,000 تومان
41,584,000 تومان
37,842,000 تومان
35,846,000 تومان
Andakira

BB
37,842,000 تومان
41,334,000 تومان
39,339,000 تومان
35,596,000 تومان
PATONG HERITAGE

BB
38,091,000 تومان
41,584,000 تومان
37,842,000 تومان
35,846,000 تومان
Nipa

BB
38,091,000 تومان
41,584,000 تومان
38,091,000 تومان
35,846,000 تومان
THE MARINA PUKET

BB
38,341,000 تومان
41,833,000 تومان
38,091,000 تومان
35,846,000 تومان
Patong Resort

BB
38,840,000 تومان
43,081,000 تومان
38,590,000 تومان
36,095,000 تومان
Sun Set Beach Resort

BB
38,840,000 تومان
43,081,000 تومان
38,590,000 تومان
36,095,000 تومان
Fishermen’s Harbour Urban Resort

BB
39,051,000 تومان
42,862,000 تومان
38,797,000 تومان
36,510,000 تومان
the nature phuket

BB
40,575,000 تومان
45,911,000 تومان
40,067,000 تومان
37,018,000 تومان
Swiisotel Resort Patong

BB
40,835,000 تومان
47,571,000 تومان
40,586,000 تومان
36,844,000 تومان
Crest Resort & Pool Villas

BB
41,334,000 تومان
46,074,000 تومان
40,835,000 تومان
36,594,000 تومان
Duangjitt Resort & Spa

BB
41,334,000 تومان
48,070,000 تومان
41,085,000 تومان
37,093,000 تومان
Novotel Hotel

BB
41,334,000 تومان
48,070,000 تومان
41,085,000 تومان
37,093,000 تومان
Burasari Patong

BB
42,083,000 تومان
49,567,000 تومان
41,833,000 تومان
37,343,000 تومان
Grand Mercure

BB
42,100,000 تومان
48,961,000 تومان
41,338,000 تومان
37,526,000 تومان
Diamond Cliff Resort

BB
42,100,000 تومان
48,961,000 تومان
41,592,000 تومان
39,559,000 تومان
patong merlin

BB
42,582,000 تومان
50,565,000 تومان
42,332,000 تومان
37,093,000 تومان
Kalima Resort and Spa

BB
42,608,000 تومان
49,977,000 تومان
42,354,000 تومان
37,780,000 تومان
Kalima Resort and Spa

BB
42,608,000 تومان
49,977,000 تومان
42,354,000 تومان
37,780,000 تومان
Patong Bay Hill Resort

BB
42,862,000 تومان
50,485,000 تومان
42,608,000 تومان
38,034,000 تومان
PHUKET GRACELAND

BB
43,081,000 تومان
51,563,000 تومان
42,831,000 تومان
39,089,000 تومان
Thavorn Palm Beach Resort Phuket

BB
43,116,000 تومان
50,993,000 تومان
42,862,000 تومان
38,034,000 تومان
Movenpick Resort & Spa

BB
43,879,000 تومان
52,518,000 تومان
43,624,000 تومان
39,813,000 تومان
MANDARAVA RESORT AND SPA

BB
44,641,000 تومان
54,043,000 تومان
43,624,000 تومان
38,542,000 تومان
Dusit Thani

BB
45,326,000 تومان
56,054,000 تومان
44,328,000 تومان
38,341,000 تومان
Amari phuket

BB
45,825,000 تومان
57,052,000 تومان
45,576,000 تومان
38,341,000 تومان
avista grande karon

BB
45,911,000 تومان
56,584,000 تومان
45,149,000 تومان
39,051,000 تومان
angsana laguna

BB
46,674,000 تومان
58,108,000 تومان
46,420,000 تومان
43,879,000 تومان
HILTON ARCADIA PHUKET

BB
47,690,000 تومان
60,395,000 تومان
47,436,000 تومان
39,559,000 تومان
Hilton Phuket Arcadia

BB
47,944,000 تومان
60,649,000 تومان
47,690,000 تومان
39,813,000 تومان
Le Meridien Phuket

BB
47,944,000 تومان
60,395,000 تومان
46,420,000 تومان
39,813,000 تومان
CENTARA GRAND PHUKET

BB
50,993,000 تومان
66,748,000 تومان
50,231,000 تومان
40,829,000 تومان
INTERCONTINENTAL PHUKET

BB
58,616,000 تومان
81,994,000 تومان
56,329,000 تومان
43,370,000 تومان
the pavillion phuket

BB
60,903,000 تومان
86,821,000 تومان
58,362,000 تومان
44,133,000 تومان
Banyan Tree

BB
65,477,000 تومان
95,969,000 تومان
62,428,000 تومان
45,657,000 تومان
نام هتل zenseana resort & spa

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 36,095,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 40,336,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 35,671,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 33,339,000 تومان
توضیحات
نام هتل sleep with me

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 36,844,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 39,837,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 36,594,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 35,347,000 تومان
توضیحات
نام هتل ibis patong

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 37,518,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 41,399,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 37,276,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 35,093,000 تومان
توضیحات
نام هتل Best Western Patong Beach

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 37,842,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 41,584,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 37,842,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 35,846,000 تومان
توضیحات
نام هتل Andakira

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 37,842,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 41,334,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 39,339,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 35,596,000 تومان
توضیحات
نام هتل PATONG HERITAGE

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 38,091,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 41,584,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 37,842,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 35,846,000 تومان
توضیحات
نام هتل Nipa

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 38,091,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 41,584,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 38,091,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 35,846,000 تومان
توضیحات
نام هتل THE MARINA PUKET

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 38,341,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 41,833,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 38,091,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 35,846,000 تومان
توضیحات
نام هتل Patong Resort

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 38,840,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 43,081,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 38,590,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 36,095,000 تومان
توضیحات
نام هتل Sun Set Beach Resort

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 38,840,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 43,081,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 38,590,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 36,095,000 تومان
توضیحات
نام هتل Fishermen’s Harbour Urban Resort

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 39,051,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 42,862,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 38,797,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 36,510,000 تومان
توضیحات
نام هتل the nature phuket

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 40,575,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 45,911,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 40,067,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 37,018,000 تومان
توضیحات
نام هتل Swiisotel Resort Patong

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 40,835,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 47,571,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 40,586,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 36,844,000 تومان
توضیحات
نام هتل Crest Resort & Pool Villas

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 41,334,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 46,074,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 40,835,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 36,594,000 تومان
توضیحات
نام هتل Duangjitt Resort & Spa

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 41,334,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 48,070,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 41,085,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 37,093,000 تومان
توضیحات
نام هتل Novotel Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 41,334,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 48,070,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 41,085,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 37,093,000 تومان
توضیحات
نام هتل Burasari Patong

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 42,083,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 49,567,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 41,833,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 37,343,000 تومان
توضیحات
نام هتل Grand Mercure

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 42,100,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 48,961,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 41,338,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 37,526,000 تومان
توضیحات
نام هتل Diamond Cliff Resort

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 42,100,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 48,961,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 41,592,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 39,559,000 تومان
توضیحات
نام هتل patong merlin

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 42,582,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 50,565,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 42,332,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 37,093,000 تومان
توضیحات
نام هتل Kalima Resort and Spa

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 42,608,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 49,977,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 42,354,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 37,780,000 تومان
توضیحات
نام هتل Kalima Resort and Spa

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 42,608,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 49,977,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 42,354,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 37,780,000 تومان
توضیحات
نام هتل Patong Bay Hill Resort

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 42,862,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 50,485,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 42,608,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 38,034,000 تومان
توضیحات
نام هتل PHUKET GRACELAND

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 43,081,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 51,563,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 42,831,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 39,089,000 تومان
توضیحات
نام هتل Thavorn Palm Beach Resort Phuket

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 43,116,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 50,993,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 42,862,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 38,034,000 تومان
توضیحات
نام هتل Movenpick Resort & Spa

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 43,879,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 52,518,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 43,624,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 39,813,000 تومان
توضیحات
نام هتل MANDARAVA RESORT AND SPA

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 44,641,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 54,043,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 43,624,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 38,542,000 تومان
توضیحات
نام هتل Dusit Thani

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 45,326,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 56,054,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 44,328,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 38,341,000 تومان
توضیحات
نام هتل Amari phuket

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 45,825,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 57,052,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 45,576,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 38,341,000 تومان
توضیحات
نام هتل avista grande karon

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 45,911,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 56,584,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 45,149,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 39,051,000 تومان
توضیحات
نام هتل angsana laguna

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 46,674,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 58,108,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 46,420,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 43,879,000 تومان
توضیحات
نام هتل HILTON ARCADIA PHUKET

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 47,690,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 60,395,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 47,436,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 39,559,000 تومان
توضیحات
نام هتل Hilton Phuket Arcadia

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 47,944,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 60,649,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 47,690,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 39,813,000 تومان
توضیحات
نام هتل Le Meridien Phuket

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 47,944,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 60,395,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 46,420,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 39,813,000 تومان
توضیحات
نام هتل CENTARA GRAND PHUKET

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 50,993,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 66,748,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 50,231,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 40,829,000 تومان
توضیحات
نام هتل INTERCONTINENTAL PHUKET

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 58,616,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 81,994,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 56,329,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 43,370,000 تومان
توضیحات
نام هتل the pavillion phuket

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 60,903,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 86,821,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 58,362,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 44,133,000 تومان
توضیحات
نام هتل Banyan Tree

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 65,477,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 95,969,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 62,428,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 45,657,000 تومان
توضیحات

ردیف خدمات توضیحات
1 ترانسفر فرودگاهی
2 گشت شهری
3 تورلیدر فارسی زبان
4 بیمه مسافرتی
ردیف مدرک تعداد
1 عکس 4*3
2 کپی شناسنامه
3 کپی کارت ملی
4 اصل گذرنامه با 7ماه اعتبار
5 پرینت حساب بانکی 6 ماه گذشته با مهر و امضاء بانک ( موجودی حداقل 50 میلیون )
شماره واتس آپ 09337173112

مدارک لازم :

اصل پاسپورت با 7 ماه اعتبار انجام واکسیناسیون هر 2 دوز / همراه داشتن تست PCR تا 72 ساعت قبل پرواز(از واکسن مرحله دوم 15 روز باید بگذرد) کپی کارت ملی پرینت حساب بانکی بامانده 40000000 تومانی عکس فقط 12 سال به بالا ویزا صادر میشود

خدمات آژانس :

بلیط رفت و برگشت امارات ترانسفر فرودگاهی اقامت در هتل بیمه مسافرتی کرونا 2 تست PCR رایگان در هنگام ورود به فرودگاه پوکت و 3 روز مانده به برگشت تست pcr سوم الزامی است

توضیحات تکمیلی:

بیمه مسافران بالای 60 سال الزامی و هزینه آن جداگانه از مبلغ تور محاسبه و به عهده مسافر می باشد. مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر می باشد. هتل و پرواز به صورت گارانتی می باشد و در صورت کنسلی سوخت کامل می باشد.. پرداخت 70% مبلغ تور در هنگام ثبت نام الزامی است.
ردیف ساعت رفت ساعت برگشت توضیحات

پیشنهادات ویژه الماس نشان

ایرلاین : فلای دوبی
5 شب

تور مالدیو از مشهد 5شب و6روز ویژه تابستان 1401

تاریخ شروع پکیج از : 1401/05/10
قیمت از : 36,000,000 تومان
ایرلاین : فلای دوبی
5 شب

تور مالدیو از اصفهان 5شب و 6روز تابستان 1401

تاریخ شروع پکیج از : 1401/05/10
قیمت از : 36,000,000 تومان
ایرلاین : فلای دوبی
5 شب

تور مالدیو از شیراز 5شب و6روز ویژه تابستان 1401

تاریخ شروع پکیج از : 1401/05/10
قیمت از : 36,000,000 تومان
ایرلاین : قطر ایر وی
5 شب

تور ویژه قطر 5شب و 6روز (ویژه تعطیلات)

تاریخ شروع پکیج از : 1401/05/10
قیمت از : 36,790,000 تومان
ایرلاین : امارات
3 شب

تور لوکس دبی3شب و ۴روز ویژه تابستان 1401 ( پرواز امارات )

تاریخ شروع پکیج از : 1401/05/10
قیمت از : 21,758,000 تومان
ایرلاین : قشم ایر
7 شب

تور عمان 7شب و 8روز ویژه تابستان 1401 (پرواز قشم ایر)

تاریخ شروع پکیج از : 1401/05/10
قیمت از : 22,115,000 تومان
ثبت پرسش