• تور کیش 5شب و 6روز ویژه زمستان هتل 5 ستاره


تاریخ شروع 1400/10/20
تهران
به
به
تاریخ اعتبار 1400/12/29
کیش
هوایی
کیش ایر
مدت اقامت : 5 شب
شروع از : 1400/10/20
مسیرها
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 کیش 5 شب پرواز رفت ساعت 6:55 صبح و برگشت ساعت 17:30
ردیف 2
به کیش
مدت اقامت 5
توضیحات پرواز رفت ساعت 6:55 صبح و برگشت ساعت 17:30
هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
پارمیس

BB
5,302,000 تومان
8,734,000 تومان
4,614,000 تومان
1,870,000 تومان
ایران

BB
5,445,000 تومان
8,651,000 تومان
5,170,000 تومان
1,870,000 تومان
پاناروما

BB
6,930,000 تومان
11,990,000 تومان
6,270,000 تومان
1,870,000 تومان
میراژ

BB
7,018,000 تومان
12,155,000 تومان
6,270,000 تومان
1,870,000 تومان
شایان

BB
10,285,000 تومان
18,920,000 تومان
8,470,000 تومان
1,870,000 تومان
داریوش

BB
10,450,000 تومان
18,920,000 تومان
7,370,000 تومان
1,870,000 تومان
مارینا پارک

HB
11,308,000 تومان
20,735,000 تومان
9,185,000 تومان
1,870,000 تومان
ترنج دریایی

HB
15,070,000 تومان
28,270,000 تومان
12,870,000 تومان
1,870,000 تومان
نام هتل پارمیس

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,302,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 8,734,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,614,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,870,000 تومان
توضیحات
نام هتل ایران

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,445,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 8,651,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,170,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,870,000 تومان
توضیحات
نام هتل پاناروما

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,930,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 11,990,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,270,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,870,000 تومان
توضیحات
نام هتل میراژ

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7,018,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 12,155,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,270,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,870,000 تومان
توضیحات
نام هتل شایان

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 10,285,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 18,920,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 8,470,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,870,000 تومان
توضیحات
نام هتل داریوش

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 10,450,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 18,920,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 7,370,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,870,000 تومان
توضیحات
نام هتل مارینا پارک

خدمت HB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 11,308,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 20,735,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 9,185,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,870,000 تومان
توضیحات
نام هتل ترنج دریایی

خدمت HB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 15,070,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 28,270,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 12,870,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,870,000 تومان
توضیحات

ردیف خدمات توضیحات
1 ترانسفر فرودگاهی
2 اقامت در هتل با صبحانه
ردیف مدرک تعداد

ردیف ساعت رفت ساعت برگشت توضیحات

پیشنهادات ویژه الماس نشان

ایرلاین : تابان
4 شب

تور 4شب و 5 روز باتومی

تاریخ شروع پکیج از : 1400/01/14
قیمت از : 5,600,000 تومان
ایرلاین : قشم ایر
3 شب

تور استانبول 3 شب و 4روز ویژه زمستان 1400 ( قشم ایر)

تاریخ شروع پکیج از : 1400/09/30
قیمت از : 6,336,000 تومان
ایرلاین : ماهان
6 شب

تور عراق 6 شب و 7روز ویژه 1400

تاریخ شروع پکیج از : 1399/03/29
قیمت از : 5,355,000 تومان
ایرلاین : ایران ایر تور
3 شب

تور استانبول 3 شب و 4روز ویژه زمستان 1400 (ایران ایرتور)

تاریخ شروع پکیج از : 1400/09/30
قیمت از : 5,706,000 تومان
ایرلاین : ماهان
7 شب

تور نمایشگاهی سنگ گوانجو ویژه 1400

تاریخ شروع پکیج از : 1397/12/15
قیمت از : 39,326,000 تومان
ایرلاین : امارات
3 شب

تور لوکس دبی3شب و ۴روز ویژه زمستان 1400 ( پرواز امارات )

تاریخ شروع پکیج از : 1400/10/05
قیمت از : 20,658,000 تومان
ثبت پرسش