• تور کاپادوکیا 3شب و 4روز ویژه زمستان 1400 (ترکیش)


تاریخ شروع 1400/09/30
تهران
به
به
تاریخ اعتبار 1400/12/29
استانبول
هوایی
ترکیش
مدت اقامت : 3 شب
شروع از : 1400/09/30
مسیرها
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 کاپادوکیا 3 شب پرواز رفت و برگشت با هواپیمایی ترکیش به استانبول میباشد
ردیف 2
به کاپادوکیا
مدت اقامت 3
توضیحات پرواز رفت و برگشت با هواپیمایی ترکیش به استانبول میباشد
هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
Royal stone house

BB
14,490,000 تومان
14,962,000 تومان
14,017,000 تومان
12,883,000 تومان
gorem kaya

BB
15,813,000 تومان
19,026,000 تومان
14,962,000 تومان
13,072,000 تومان
PERISSIA

BB
16,556,000 تومان
19,083,000 تومان
15,390,000 تومان
13,446,000 تومان
aja

BB
16,852,000 تومان
20,160,000 تومان
16,758,000 تومان
12,600,000 تومان
ANATOLIAN HOUSES

BB
17,952,000 تومان
22,605,000 تومان
15,675,000 تومان
13,695,000 تومان
MDC HOTEL

BB
18,150,000 تومان
22,110,000 تومان
18,051,000 تومان
13,200,000 تومان
yunak evleri

BB
20,922,000 تومان
27,555,000 تومان
16,170,000 تومان
13,695,000 تومان
sacred

BB
21,912,000 تومان
28,050,000 تومان
21,813,000 تومان
13,200,000 تومان
CAPADOCIA CAVE RESORT

BB
25,080,000 تومان
37,158,000 تومان
23,100,000 تومان
16,170,000 تومان
MUSEUM

BB
42,900,000 تومان
72,600,000 تومان
37,950,000 تومان
18,150,000 تومان
نام هتل Royal stone house

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 14,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 14,962,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 14,017,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 12,883,000 تومان
توضیحات
نام هتل gorem kaya

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 15,813,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 19,026,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 14,962,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 13,072,000 تومان
توضیحات
نام هتل PERISSIA

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 16,556,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 19,083,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 15,390,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 13,446,000 تومان
توضیحات
نام هتل aja

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 16,852,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 20,160,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 16,758,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 12,600,000 تومان
توضیحات
نام هتل ANATOLIAN HOUSES

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 17,952,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 22,605,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 15,675,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 13,695,000 تومان
توضیحات
نام هتل MDC HOTEL

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 18,150,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 22,110,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 18,051,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 13,200,000 تومان
توضیحات
نام هتل yunak evleri

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 20,922,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 27,555,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 16,170,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 13,695,000 تومان
توضیحات
نام هتل sacred

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 21,912,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 28,050,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 21,813,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 13,200,000 تومان
توضیحات
نام هتل CAPADOCIA CAVE RESORT

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 25,080,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 37,158,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 23,100,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 16,170,000 تومان
توضیحات
نام هتل MUSEUM

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 42,900,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 72,600,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 37,950,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 18,150,000 تومان
توضیحات

ردیف خدمات توضیحات
1 ترانسفر فرودگاهی
2 اقامت در هتل با صبحانه
3 سیم کارت
4 بیمه مسافرتی
ردیف مدرک تعداد
1 اصل گذرنامه با 7ماه اعتبار
در ساعات غیر اداری از طریق واتس آپ پاسخگو هستیم 09337173112
ردیف ساعت رفت ساعت برگشت توضیحات

پیشنهادات ویژه الماس نشان

ایرلاین : امارات
8 شب

تور 8شب و9 روز نپال ویژه 1400

تاریخ شروع پکیج از : 1399/03/29
قیمت از : 13,900,000 تومان
ایرلاین : ماهان
7 شب

تور مثلث طلایی دهلی آگرا جیپور ویژه زستان 1400 ( پرواز ماهان )

تاریخ شروع پکیج از : 1400/09/15
قیمت از : 15,700,000 تومان
ایرلاین : ترکیش
6 شب

تور 6شب و 7 روز دیدیم ویژه زمستان 1400 (پرواز ترکیش)

تاریخ شروع پکیج از : 1400/09/30
قیمت از : 13,324,000 تومان
ایرلاین : ماهان
7 شب

تور نمایشگاهی سنگ گوانجو ویژه 1400

تاریخ شروع پکیج از : 1397/12/15
قیمت از : 39,326,000 تومان
ایرلاین : امارات
3 شب

تور لوکس دبی3شب و ۴روز ویژه زمستان 1400 ( پرواز امارات )

تاریخ شروع پکیج از : 1400/10/05
قیمت از : 20,658,000 تومان
ایرلاین : لوفت هانزا
7 شب

تور قبرس اروپایی

تاریخ شروع پکیج از : 1396/12/27
قیمت از : 52,258,000 تومان
ثبت پرسش