• تور آنتالیا 6شب و 7 روز ویژه نوروز 1401 (با پرواز سان اکسپرس)


تاریخ شروع 1400/12/15
تهران
به
به
تاریخ اعتبار 1401/01/15
آنتالیا
هوایی
سان اکسپرس
مدت اقامت : 6 شب
شروع از : 1400/12/15
مسیرها
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 آنتالیا 6 شب
ردیف 2
به آنتالیا
مدت اقامت 6
توضیحات
هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
BELKON

ALL
16,520,000 تومان
18,200,000 تومان
14,840,000 تومان
990,000 تومان
STD LAND ROOM
CENDER HOTEL

ALL
16,940,000 تومان
18,830,000 تومان
15,050,000 تومان
990,000 تومان
STD LAND ROOM
CLUB SERA ANT

UALL
20,720,000 تومان
25,256,000 تومان
16,940,000 تومان
990,000 تومان
ELEGANCE
ASKA LARA

UALL
20,720,000 تومان
25,256,000 تومان
16,940,000 تومان
990,000 تومان
STD LAND ROOM
Grand Park Lara

ALL
21,560,000 تومان
26,600,000 تومان
17,360,000 تومان
990,000 تومان
STD LAND ROOM
sherwood suites resort

ALL
22,400,000 تومان
27,020,000 تومان
17,780,000 تومان
990,000 تومان
STD LAND ROOM
Sherwood Dreams Resort

ALL
22,820,000 تومان
27,650,000 تومان
17,990,000 تومان
990,000 تومان
STD LAND ROOM
Adalya Elite Lara

UALL
22,820,000 تومان
27,650,000 تومان
17,990,000 تومان
990,000 تومان
STD LAND ROOM
SUENO GOLF

UALL
23,660,000 تومان
28,910,000 تومان
18,410,000 تومان
990,000 تومان
STD LAND ROOM
Belis Deluxe

UALL
23,660,000 تومان
28,910,000 تومان
18,410,000 تومان
990,000 تومان
STD GARDEN ROOM
Asteria Kremlin Palace

UALL
23,660,000 تومان
29,960,000 تومان
18,410,000 تومان
990,000 تومان
STD LAND ROOM
Spice

UALL
24,080,000 تومان
30,632,000 تومان
18,620,000 تومان
990,000 تومان
STD LAND ROOM
Granada Luxury Belek

UALL
24,920,000 تومان
30,800,000 تومان
19,040,000 تومان
990,000 تومان
STD LAND ROOM
Titanic Beach Lara Resort

UALL
24,920,000 تومان
30,800,000 تومان
19,040,000 تومان
990,000 تومان
STD LAND ROOM
Sherwood Exclusive Kemer

UALL
25,340,000 تومان
31,430,000 تومان
19,250,000 تومان
990,000 تومان
STD LAND ROOM
Baia Lara Hotel

UALL
25,760,000 تومان
32,060,000 تومان
19,460,000 تومان
990,000 تومان
STD LAND ROOM
Rixos Downtown

ALL
25,760,000 تومان
34,580,000 تومان
19,460,000 تومان
990,000 تومان
STD LAND ROOM
Sueno Deluxe

UALL
26,600,000 تومان
33,320,000 تومان
19,880,000 تومان
990,000 تومان
DLX LAND ROOM
Titanic Deluxe Belek

UALL
27,020,000 تومان
33,950,000 تومان
20,090,000 تومان
990,000 تومان
STD LAND ROOM
Nirvana Cosmopolitan

ALL
27,860,000 تومان
36,680,000 تومان
20,510,000 تومان
990,000 تومان
SUPERIOR ROOM
Royal Holiday Palace

UALL
27,860,000 تومان
35,210,000 تومان
20,510,000 تومان
990,000 تومان
SEPERIOR ROOM
Susesi Luxury Resort

UALL
27,860,000 تومان
36,680,000 تومان
20,510,000 تومان
990,000 تومان
DLX LAND ROOM
Delphin BE Grand Resort

UALL
29,960,000 تومان
38,360,000 تومان
21,560,000 تومان
990,000 تومان
Cornelia Diamond Golf Resort & Spa

UALL
29,960,000 تومان
38,360,000 تومان
21,560,000 تومان
990,000 تومان
STD GARDEN ROOM
Delphin Imperial Hotel

UALL
30,380,000 تومان
38,990,000 تومان
21,770,000 تومان
990,000 تومان
SUPERIOR ROOM
Kaya Palazzo Golf Resort

UALL
30,800,000 تومان
39,620,000 تومان
21,980,000 تومان
990,000 تومان
STD LAND ROOM
Mardan Place

UALL
32,480,000 تومان
42,140,000 تومان
22,820,000 تومان
990,000 تومان
PREMIUM
The Land Of Legends

ALL
34,160,000 تومان
44,660,000 تومان
23,660,000 تومان
990,000 تومان
DLX LAND ROOM
Calista Luxury Resort Hotel

UALL
36,260,000 تومان
47,810,000 تومان
24,710,000 تومان
990,000 تومان
DLX LAND ROOM
SELECTUM

UALL
40,460,000 تومان
56,840,000 تومان
26,810,000 تومان
990,000 تومان
LUXURY LAND ROOM
Max Royal

UALL
53,900,000 تومان
78,344,000 تومان
33,530,000 تومان
990,000 تومان
SUIT LAND ROOM
نام هتل BELKON

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 16,520,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 18,200,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 14,840,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 990,000 تومان
توضیحات STD LAND ROOM
نام هتل CENDER HOTEL

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 16,940,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 18,830,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 15,050,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 990,000 تومان
توضیحات STD LAND ROOM
نام هتل CLUB SERA ANT

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 20,720,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 25,256,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 16,940,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 990,000 تومان
توضیحات ELEGANCE
نام هتل ASKA LARA

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 20,720,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 25,256,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 16,940,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 990,000 تومان
توضیحات STD LAND ROOM
نام هتل Grand Park Lara

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 21,560,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 26,600,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 17,360,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 990,000 تومان
توضیحات STD LAND ROOM
نام هتل sherwood suites resort

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 22,400,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 27,020,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 17,780,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 990,000 تومان
توضیحات STD LAND ROOM
نام هتل Sherwood Dreams Resort

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 22,820,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 27,650,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 17,990,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 990,000 تومان
توضیحات STD LAND ROOM
نام هتل Adalya Elite Lara

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 22,820,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 27,650,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 17,990,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 990,000 تومان
توضیحات STD LAND ROOM
نام هتل SUENO GOLF

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 23,660,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 28,910,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 18,410,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 990,000 تومان
توضیحات STD LAND ROOM
نام هتل Belis Deluxe

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 23,660,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 28,910,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 18,410,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 990,000 تومان
توضیحات STD GARDEN ROOM
نام هتل Asteria Kremlin Palace

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 23,660,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 29,960,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 18,410,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 990,000 تومان
توضیحات STD LAND ROOM
نام هتل Spice

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 24,080,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 30,632,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 18,620,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 990,000 تومان
توضیحات STD LAND ROOM
نام هتل Granada Luxury Belek

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 24,920,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 30,800,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 19,040,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 990,000 تومان
توضیحات STD LAND ROOM
نام هتل Titanic Beach Lara Resort

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 24,920,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 30,800,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 19,040,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 990,000 تومان
توضیحات STD LAND ROOM
نام هتل Sherwood Exclusive Kemer

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 25,340,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 31,430,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 19,250,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 990,000 تومان
توضیحات STD LAND ROOM
نام هتل Baia Lara Hotel

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 25,760,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 32,060,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 19,460,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 990,000 تومان
توضیحات STD LAND ROOM
نام هتل Rixos Downtown

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 25,760,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 34,580,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 19,460,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 990,000 تومان
توضیحات STD LAND ROOM
نام هتل Sueno Deluxe

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 26,600,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 33,320,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 19,880,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 990,000 تومان
توضیحات DLX LAND ROOM
نام هتل Titanic Deluxe Belek

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 27,020,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 33,950,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 20,090,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 990,000 تومان
توضیحات STD LAND ROOM
نام هتل Nirvana Cosmopolitan

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 27,860,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 36,680,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 20,510,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 990,000 تومان
توضیحات SUPERIOR ROOM
نام هتل Royal Holiday Palace

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 27,860,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 35,210,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 20,510,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 990,000 تومان
توضیحات SEPERIOR ROOM
نام هتل Susesi Luxury Resort

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 27,860,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 36,680,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 20,510,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 990,000 تومان
توضیحات DLX LAND ROOM
نام هتل Delphin BE Grand Resort

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 29,960,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 38,360,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 21,560,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Cornelia Diamond Golf Resort & Spa

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 29,960,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 38,360,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 21,560,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 990,000 تومان
توضیحات STD GARDEN ROOM
نام هتل Delphin Imperial Hotel

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 30,380,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 38,990,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 21,770,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 990,000 تومان
توضیحات SUPERIOR ROOM
نام هتل Kaya Palazzo Golf Resort

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 30,800,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 39,620,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 21,980,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 990,000 تومان
توضیحات STD LAND ROOM
نام هتل Mardan Place

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 32,480,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 42,140,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 22,820,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 990,000 تومان
توضیحات PREMIUM
نام هتل The Land Of Legends

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 34,160,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 44,660,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 23,660,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 990,000 تومان
توضیحات DLX LAND ROOM
نام هتل Calista Luxury Resort Hotel

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 36,260,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 47,810,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 24,710,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 990,000 تومان
توضیحات DLX LAND ROOM
نام هتل SELECTUM

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 40,460,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 56,840,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 26,810,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 990,000 تومان
توضیحات LUXURY LAND ROOM
نام هتل Max Royal

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 53,900,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 78,344,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 33,530,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 990,000 تومان
توضیحات SUIT LAND ROOM

ردیف خدمات توضیحات
1 ترانسفر فرودگاهی
2 گشت شهری
3 تورلیدر فارسی زبان
4 بیمه مسافرتی
ردیف مدرک تعداد
1 اصل گذرنامه با 7ماه اعتبار
بلیط رفت و برگشت با پرواز سان اکسپرس به آنتالیا
ترانسفر فرودگاهی
بیمه مسافری با پوشش کرونا(زیر 60 سال)
راهنما فارسی زبان
6 شب اقامت در هتل مطابق جدول بالا
همراه داشتن جواب تست منفی کرونا تا 72 ساعت قبل از پرواز الزامی میباشد.
 
ردیف ساعت رفت ساعت برگشت توضیحات

پیشنهادات ویژه الماس نشان

ایرلاین : ماهان
7 شب

تور مثلث طلایی دهلی آگرا جیپور ویژه زستان 1400 ( پرواز ماهان )

تاریخ شروع پکیج از : 1400/09/15
قیمت از : 15,700,000 تومان
ایرلاین : ماهان
7 شب

تور کاپادوکیا 3شب و استانبول 4شب ویژه زمستان 1400

تاریخ شروع پکیج از : 1400/09/30
قیمت از : 17,598,000 تومان
ایرلاین : ماهان
7 شب

تور بلغارستان 7شب و 8روز ویژه مرداد 1400 (پرواز ماهان)

تاریخ شروع پکیج از : 1400/05/15
قیمت از : 17,000,000 تومان
ایرلاین : ایر فلوت
4 شب

تور 4شب و 5 روز اسکی سوچی ویژه 1400

تاریخ شروع پکیج از : 1399/09/30
قیمت از : 16,550,000 تومان
ایرلاین : ماهان
7 شب

تور نمایشگاهی سنگ گوانجو ویژه 1400

تاریخ شروع پکیج از : 1397/12/15
قیمت از : 39,326,000 تومان
ایرلاین : امارات
3 شب

تور لوکس دبی3شب و ۴روز ویژه زمستان 1400 ( پرواز امارات )

تاریخ شروع پکیج از : 1400/10/05
قیمت از : 20,658,000 تومان
ثبت پرسش