• ������ ���������� 7 ���� �� 8 ������ �������� ���������� 1400


تاریخ شروع 1400/08/01
تهران
به
به
تاریخ اعتبار 1400/12/29
تفلیس
هوایی
قشم ایر
مدت اقامت : 7 شب
شروع از : 1400/08/01
مسیرها
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 تفلیس 7 شب پرواز قشم ایر رفت ساعت 21 هر روز و برگشت ساعت 23:40 هر روز انجام میشود
ردیف 2
به تفلیس
مدت اقامت 7
توضیحات پرواز قشم ایر رفت ساعت 21 هر روز و برگشت ساعت 23:40 هر روز انجام میشود
هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
Polo

BB
8,517,000 تومان
10,884,000 تومان
6,580,000 تومان
6,150,000 تومان
Garden

BB
8,517,000 تومان
11,744,000 تومان
7,441,000 تومان
5,289,000 تومان
Like

BB
8,732,000 تومان
11,314,000 تومان
6,580,000 تومان
6,150,000 تومان
GNG

BB
9,162,000 تومان
12,820,000 تومان
8,517,000 تومان
6,365,000 تومان
Dolabauri

BB
9,774,000 تومان
13,062,000 تومان
8,677,000 تومان
7,581,000 تومان
Gallery Palace

BB
10,870,000 تومان
16,351,000 تومان
9,774,000 تومان
9,774,000 تومان
Astoria Hotel

BB
12,188,000 تومان
17,770,000 تومان
11,071,000 تومان
8,838,000 تومان
Preference Hualing Tbilisi

BB
15,090,000 تومان
23,353,000 تومان
12,188,000 تومان
7,722,000 تومان
Mercure

BB
15,912,000 تومان
24,243,000 تومان
14,158,000 تومان
8,677,000 تومان
Museum

BB
16,351,000 تومان
25,120,000 تومان
14,816,000 تومان
8,677,000 تومان
Ambassadori Tbilisi

BB
17,323,000 تومان
27,819,000 تومان
15,537,000 تومان
13,527,000 تومان
IOTA

BB
17,770,000 تومان
26,702,000 تومان
16,654,000 تومان
8,838,000 تومان
Georgian Holiday

BB
18,324,000 تومان
27,313,000 تومان
20,955,000 تومان
20,955,000 تومان
Sheraton Metechi Palace

BB
21,343,000 تومان
34,964,000 تومان
5,489,000 تومان
5,489,000 تومان
نام هتل Polo

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 8,517,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 10,884,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,580,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,150,000 تومان
توضیحات
نام هتل Garden

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 8,517,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 11,744,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 7,441,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,289,000 تومان
توضیحات
نام هتل Like

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 8,732,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 11,314,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,580,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,150,000 تومان
توضیحات
نام هتل GNG

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 9,162,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 12,820,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 8,517,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,365,000 تومان
توضیحات
نام هتل Dolabauri

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 9,774,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 13,062,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 8,677,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,581,000 تومان
توضیحات
نام هتل Gallery Palace

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 10,870,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 16,351,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 9,774,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,774,000 تومان
توضیحات
نام هتل Astoria Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 12,188,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 17,770,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 11,071,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,838,000 تومان
توضیحات
نام هتل Preference Hualing Tbilisi

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 15,090,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 23,353,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 12,188,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,722,000 تومان
توضیحات
نام هتل Mercure

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 15,912,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 24,243,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 14,158,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,677,000 تومان
توضیحات
نام هتل Museum

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 16,351,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 25,120,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 14,816,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,677,000 تومان
توضیحات
نام هتل Ambassadori Tbilisi

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 17,323,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 27,819,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 15,537,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 13,527,000 تومان
توضیحات
نام هتل IOTA

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 17,770,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 26,702,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 16,654,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,838,000 تومان
توضیحات
نام هتل Georgian Holiday

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 18,324,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 27,313,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 20,955,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 20,955,000 تومان
توضیحات
نام هتل Sheraton Metechi Palace

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 21,343,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 34,964,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,489,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,489,000 تومان
توضیحات

ردیف خدمات توضیحات
1 ترانسفر فرودگاهی
2 اقامت در هتل با صبحانه
3 تورلیدر فارسی زبان
4 بیمه مسافرتی
5 بلیط رفت و برگشت با پرواز ایران ایر
ردیف مدرک تعداد
1 اصل گذرنامه با 7ماه اعتبار

خدمات پکیج : پرواز رفت و برگشت قشم ایر - اقامت در هتل با خدمات صبحانه - ترانسفر فرودگاهی - بیمه مسافرتی - لیدر فارسی زبان
در اسطوره های گرجی آمده است که این سرزمین بهترین و مرغوب ترین زمین است که هدیه خداست به مردم آن.افسانه های گرجی زیادی راجع به این موضوع وجود دارد که یکی ازآنها حاکی از این است که زمانی که خداوند زمین را بین مردم دنیا تقسیم می کرد گرجی ها در میهمانی جمع بودند وازدریافت زمین محروم می شوند و زمانی پی به این موضوع میبرند نزد خداوند میروند و از خدا میخواند که به آنها نیز زمینی بدهد ولی او نمی پذیرد پس آنها خداوند را در میهمانی خود دعوت می کنند و او می پذیرد وخداوند آنقدر از میمان نوازی آنها خرسند می شود که به مردم گرجستان آن قطعه از زمینی را که برای خود نگه داشته بود به مردم گرجستان هدیه میکند! کشور گرجستان سراسر آرامش حاصل خیزی ،اصالت و امنیت است و این ها نیزهدیه های ارزشمند از خداوند به مردم مهربان ودست و دلباز آن کشور است 

ردیف ساعت رفت ساعت برگشت توضیحات

پیشنهادات ویژه الماس نشان

ایرلاین : آرمنیا ایرویز
3 شب

تور ارمنستان3شب و 4روز ویژه زمستان 1400 ( آرمنیا ایرویز)

تاریخ شروع پکیج از : 1400/10/06
قیمت از : 8,172,000 تومان
ایرلاین : ماهان
7 شب

تور استانبول 7شب و 8روز ویژه زمستان 1400 (پرواز ماهان)

تاریخ شروع پکیج از : 1400/09/30
قیمت از : 8,835,000 تومان
ایرلاین : آرمنیا ایرویز
7 شب

تور ارمنستان7شب و 8روز ویژه زمستان 1400 ( آرمنیا ایرویز)

تاریخ شروع پکیج از : 1400/10/06
قیمت از : 8,252,000 تومان
ایرلاین : آرمنیا ایرویز
5 شب

تور ارمنستان 5شب و 6روز ویژه زمستان 1400 ( آرمنیا ایرویز)

تاریخ شروع پکیج از : 1400/10/06
قیمت از : 7,586,000 تومان
ایرلاین : قشم ایر
5 شب

تور تفلیس 5 شب و 6 روز ویژه پاییز 1400

تاریخ شروع پکیج از : 1400/08/01
قیمت از : 7,594,000 تومان
ایرلاین : ایران ایر تور
7 شب

تور ارمنستان 7شب و 8روز ویژه زمستان 1400 ( ایران ایرتور)

تاریخ شروع پکیج از : 1400/10/05
قیمت از : 7,785,000 تومان
ثبت پرسش