• تور کیش 3 شب و 4 روز ویژه پاییز


تاریخ شروع 1400/08/08
تهران
به
به
تاریخ اعتبار 1400/09/30
کیش
هوایی
ایران ایر تور
مدت اقامت : 3 شب
شروع از : 1400/08/08
مسیرها
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 کیش 3 شب اقامت 3 شب و 4 روز
ردیف 2
به کیش
مدت اقامت 3
توضیحات اقامت 3 شب و 4 روز
هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
تعطیلات

BB
2,976,000 تومان
4,063,000 تومان
2,929,000 تومان
1,890,000 تومان
پارس نیک

BB
3,009,000 تومان
4,075,000 تومان
2,948,000 تومان
1,944,000 تومان
شایلی

BB
3,225,000 تومان
4,643,000 تومان
3,181,000 تومان
1,890,000 تومان
ارم

BB
3,316,000 تومان
4,756,000 تومان
3,276,000 تومان
1,890,000 تومان
فلامینگو

BB
3,440,000 تومان
4,937,000 تومان
3,405,000 تومان
1,944,000 تومان
میراژ

BB
3,448,000 تومان
4,917,000 تومان
3,399,000 تومان
1,980,000 تومان
صدف

BB
3,453,000 تومان
4,963,000 تومان
3,402,000 تومان
1,944,000 تومان
پارمیس

BB
3,834,000 تومان
5,689,000 تومان
3,801,000 تومان
1,980,000 تومان
پاناروما

BB
3,877,000 تومان
5,775,000 تومان
3,844,000 تومان
1,980,000 تومان
ایران

BB
4,349,000 تومان
6,715,000 تومان
4,290,000 تومان
1,980,000 تومان
شایان

BB
4,613,000 تومان
7,128,000 تومان
4,554,000 تومان
1,980,000 تومان
داریوش

BB
4,983,000 تومان
7,986,000 تومان
4,950,000 تومان
1,980,000 تومان
ترنج دریایی

BB
8,316,000 تومان
14,652,000 تومان
8,283,000 تومان
1,980,000 تومان
نام هتل تعطیلات

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,976,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,063,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,929,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,890,000 تومان
توضیحات
نام هتل پارس نیک

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,009,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,075,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,948,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,944,000 تومان
توضیحات
نام هتل شایلی

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,225,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,643,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,181,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,890,000 تومان
توضیحات
نام هتل ارم

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,316,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,756,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,276,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,890,000 تومان
توضیحات
نام هتل فلامینگو

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,440,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,937,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,405,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,944,000 تومان
توضیحات
نام هتل میراژ

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,448,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,917,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,399,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,980,000 تومان
توضیحات
نام هتل صدف

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,453,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,963,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,402,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,944,000 تومان
توضیحات
نام هتل پارمیس

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,834,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,689,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,801,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,980,000 تومان
توضیحات
نام هتل پاناروما

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,877,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,775,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,844,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,980,000 تومان
توضیحات
نام هتل ایران

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,349,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,715,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,290,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,980,000 تومان
توضیحات
نام هتل شایان

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,613,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 7,128,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,554,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,980,000 تومان
توضیحات
نام هتل داریوش

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,983,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 7,986,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,950,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,980,000 تومان
توضیحات
نام هتل ترنج دریایی

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 8,316,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 14,652,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 8,283,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,980,000 تومان
توضیحات

ردیف خدمات توضیحات
1 ترانسفر فرودگاهی
2 اقامت در هتل با صبحانه
ردیف مدرک تعداد
1 کپی کارت ملی
تور 3شب اقامت در کیش با بهترین زمان پروازی صبح به شب 
ردیف ساعت رفت ساعت برگشت توضیحات

پیشنهادات ویژه الماس نشان

ایرلاین : زاگرس
3 شب

تور مشهد 3شب و 4روز ویژه پاییز هتل 5 ستاره

تاریخ شروع پکیج از : 1400/06/20
قیمت از : 2,266,000 تومان
ایرلاین : کیش ایر
5 شب

تور کیش 5شب و 6روز ویژه پاییز هتل 5 ستاره

تاریخ شروع پکیج از : 1400/06/20
قیمت از : 3,404,000 تومان
ایرلاین : آتا
3 شب

تور قشم 3 شب و 4 روز ویژه پاییز 1400

تاریخ شروع پکیج از : 1400/07/07
قیمت از : 2,494,000 تومان
ایرلاین : ایران ایر
5 شب

تور 5شب و 6 روز رامسر ویژه بهار 1400

تاریخ شروع پکیج از : 1400/01/14
قیمت از : 1,913,000 تومان
ایرلاین : زاگرس
5 شب

تور مشهد 5شب و 6روز ویژه پاییز هتل 5 ستاره

تاریخ شروع پکیج از : 1400/06/20
قیمت از : 3,228,000 تومان
ایرلاین : ایران ایر
1 شب

اطلاعات لازم اخذ ویزای روسیه

تاریخ شروع پکیج از : 1399/07/14
قیمت از : 2,850,000 تومان
ثبت پرسش