• تور مالدیو 3شب و 4روز مرداد تابستان 1400


تاریخ شروع 1400/05/01
تهران
به
به
تاریخ اعتبار 1400/12/29
مالدیو
هوایی
فلای دوبی
مدت اقامت : 3 شب
شروع از : 1400/05/01
مسیرها
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 مالدیو 3 شب ورود به مالدیو ساعت 07:20 و خروج ساعت 22:40 هر روز با توقف 7 ساعته در فرودگاه دبی
ردیف 2
به مالدیو
مدت اقامت 3
توضیحات ورود به مالدیو ساعت 07:20 و خروج ساعت 22:40 هر روز با توقف 7 ساعته در فرودگاه دبی
هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
BANDOS ISLAND

HB
21,400,000 تومان
14,980,000 تومان
22,122,000 تومان
17,387,000 تومان
standard room
Kurumba Island Resort

BB
27,527,000 تومان
36,850,000 تومان
24,227,000 تومان
17,545,000 تومان
superior room
Adaaran Club Rannalhi

ALL
28,060,000 تومان
37,369,000 تومان
26,375,000 تومان
17,387,000 تومان
standard bungalow
Sun Island Resort & Spa

FB
29,177,000 تومان
36,850,000 تومان
28,187,000 تومان
16,060,000 تومان
SUN VILLA
Royal Island

FB
30,147,000 تومان
39,697,000 تومان
27,178,000 تومان
15,622,000 تومان
beach villa
Paradise Island Resort & Spa

FB
31,322,000 تومان
43,615,000 تومان
28,765,000 تومان
16,060,000 تومان
superior beach(sea view)
Sheraton Maldives Full Moon Resort & Spa

FB
35,695,000 تومان
47,740,000 تومان
29,342,000 تومان
23,155,000 تومان
deluxe room
you and me by cocoon maldives

FB
36,850,000 تومان
15,400,000 تومان
34,127,000 تومان
15,400,000 تومان
manta villa
Cocoon Maldives

ALL
37,427,000 تومان
50,050,000 تومان
34,457,000 تومان
22,330,000 تومان
beach villa
amari havodda resort maldives

FB
38,170,000 تومان
15,400,000 تومان
36,025,000 تومان
29,012,000 تومان
over water villa
kihaa maldives

HB
38,252,000 تومان
50,380,000 تومان
22,412,000 تومان
16,555,000 تومان
beach villa
hideaway beach resort

HB
39,242,000 تومان
15,400,000 تومان
22,825,000 تومان
16,225,000 تومان
sunset beach villa or deluxe water villa
grand park kodhiparru

HB
39,407,000 تومان
15,400,000 تومان
33,385,000 تومان
16,637,000 تومان
ocean water villa
HURAWALHI ISLAND RESORT

BB
42,872,000 تومان
15,400,000 تومان
30,250,000 تومان
17,050,000 تومان
ocean villa
Baros resort

HB
45,347,000 تومان
15,400,000 تومان
38,912,000 تومان
19,690,000 تومان
delux villa
Mövenpick Resort Kuredhivaru Maldives

HB
51,205,000 تومان
15,400,000 تومان
49,555,000 تومان
31,075,000 تومان
overwater pool villa lagoon
fairmont maldives

HB
51,535,000 تومان
15,400,000 تومان
43,367,000 تومان
31,075,000 تومان
beach sunrise villa pool
amilla maldives resort

HB
53,102,000 تومان
15,400,000 تومان
40,975,000 تومان
16,225,000 تومان
tree top pool villa
emerald resort

ALL
56,650,000 تومان
15,400,000 تومان
29,012,000 تومان
15,400,000 تومان
beach nilla2+ water villa pool3
نام هتل BANDOS ISLAND

خدمت HB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 21,400,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 14,980,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 22,122,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 17,387,000 تومان
توضیحات standard room
نام هتل Kurumba Island Resort

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 27,527,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 36,850,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 24,227,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 17,545,000 تومان
توضیحات superior room
نام هتل Adaaran Club Rannalhi

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 28,060,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 37,369,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 26,375,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 17,387,000 تومان
توضیحات standard bungalow
نام هتل Sun Island Resort & Spa

خدمت FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 29,177,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 36,850,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 28,187,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 16,060,000 تومان
توضیحات SUN VILLA
نام هتل Royal Island

خدمت FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 30,147,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 39,697,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 27,178,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 15,622,000 تومان
توضیحات beach villa
نام هتل Paradise Island Resort & Spa

خدمت FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 31,322,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 43,615,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 28,765,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 16,060,000 تومان
توضیحات superior beach(sea view)
نام هتل Sheraton Maldives Full Moon Resort & Spa

خدمت FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 35,695,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 47,740,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 29,342,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 23,155,000 تومان
توضیحات deluxe room
نام هتل you and me by cocoon maldives

خدمت FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 36,850,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 15,400,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 34,127,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 15,400,000 تومان
توضیحات manta villa
نام هتل Cocoon Maldives

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 37,427,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 50,050,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 34,457,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 22,330,000 تومان
توضیحات beach villa
نام هتل amari havodda resort maldives

خدمت FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 38,170,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 15,400,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 36,025,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 29,012,000 تومان
توضیحات over water villa
نام هتل kihaa maldives

خدمت HB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 38,252,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 50,380,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 22,412,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 16,555,000 تومان
توضیحات beach villa
نام هتل hideaway beach resort

خدمت HB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 39,242,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 15,400,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 22,825,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 16,225,000 تومان
توضیحات sunset beach villa or deluxe water villa
نام هتل grand park kodhiparru

خدمت HB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 39,407,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 15,400,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 33,385,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 16,637,000 تومان
توضیحات ocean water villa
نام هتل HURAWALHI ISLAND RESORT

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 42,872,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 15,400,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 30,250,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 17,050,000 تومان
توضیحات ocean villa
نام هتل Baros resort

خدمت HB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 45,347,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 15,400,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 38,912,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 19,690,000 تومان
توضیحات delux villa
نام هتل Mövenpick Resort Kuredhivaru Maldives

خدمت HB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 51,205,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 15,400,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 49,555,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 31,075,000 تومان
توضیحات overwater pool villa lagoon
نام هتل fairmont maldives

خدمت HB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 51,535,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 15,400,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 43,367,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 31,075,000 تومان
توضیحات beach sunrise villa pool
نام هتل amilla maldives resort

خدمت HB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 53,102,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 15,400,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 40,975,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 16,225,000 تومان
توضیحات tree top pool villa
نام هتل emerald resort

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 56,650,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 15,400,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 29,012,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 15,400,000 تومان
توضیحات beach nilla2+ water villa pool3

ردیف خدمات توضیحات
1 ترانسفر فرودگاهی
2 اقامت در هتل با صبحانه
3 تورلیدر فارسی زبان
4 بیمه مسافرتی
ردیف مدرک تعداد
1 اصل گذرنامه با 7ماه اعتبار
1-نرخ نوزاد 3.990.000 تومان میباشد
2-در صورت درخواست صندلی بیزنس 24.000.000تومان افزایش نرخ محاسبه میشود
3-تست PCR موقع برگشت از مالدیو اجرایست که در هتل از مسافر گرفته میشود و مبلغ آن نیز به هتل پرداخت میگردد
4- درخواست پکیج ماه عسل رایگان ارایه میشود
5-مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر می باشد و شرکت الماس نشان مسئولیتی در قبال آن نخواهد داشت .
6- ارائه تست منفی کرونا برای مسافرین تا 72 ساعت قبل از پرواز ، الزامی است .
7-نرخ پکیج برمبنای پایین ترین کلاس پروازی محاسبه گردیده است ، لطفا قبل از اقدام به خرید تور با کانتر مربوطه تماس حاصل فرمائید .
8-در صورت تغییر پکیج به پرواز قطری مبلغ 9.000.000 تومان اضافه میگردد

09337173112 واتس آپ
ردیف ساعت رفت ساعت برگشت توضیحات

پیشنهادات ویژه الماس نشان

ایرلاین : نورد ویند
6 شب

تور روسیه مسکو و سنت پترزبورگ ویژه 21 و 28 خرداد 1400

تاریخ شروع پکیج از : 1400/03/21
قیمت از : 21,990,000 تومان
ایرلاین : فلای دوبی
3 شب

تور مالدیو 3شب و 4روز تابستان 1400 ( فلای دبی )

تاریخ شروع پکیج از : 1400/05/01
قیمت از : 21,420,000 تومان
ایرلاین : ماهان
7 شب

تور نمایشگاهی سنگ گوانجو ویژه 1400

تاریخ شروع پکیج از : 1397/12/15
قیمت از : 39,326,000 تومان
ایرلاین : امارات
3 شب

تور لوکس دبی 3شب و ۴روز با پرواز امارات ویژه تابستان 1400

تاریخ شروع پکیج از : 1400/04/07
قیمت از : 24,051,000 تومان
ایرلاین : لوفت هانزا
7 شب

تور قبرس اروپایی

تاریخ شروع پکیج از : 1396/12/27
قیمت از : 52,258,000 تومان
ایرلاین : قطر ایر وی
14 شب

تور دور اروپا در 15 روز با کشتی کروز ویژه 1400

تاریخ شروع پکیج از : 1398/01/02
قیمت از : 183,252,000 تومان
ثبت پرسش