• تور آنتالیا 6شب و 7 روز ویژه تابستان 1400 (پرواز ترکیش)


تاریخ شروع 1400/04/06
تهران
به
به
تاریخ اعتبار 1400/06/31
آنتالیا
هوایی
ترکیش
مدت اقامت : 6 شب
شروع از : 1400/04/06
مسیرها
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 آنتالیا 6 شب تست PCR رایگان می باشد
ردیف 2
به آنتالیا
مدت اقامت 6
توضیحات تست PCR رایگان می باشد
هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
ARMAS BELEK

UALL
8,995,000 تومان
11,995,000 تومان
7,995,000 تومان
6,995,000 تومان
Wind of lara

ALL
10,595,000 تومان
14,395,000 تومان
7,895,000 تومان
6,995,000 تومان
Onkel Resort Hotel

ALL
10,995,000 تومان
13,495,000 تومان
8,995,000 تومان
6,995,000 تومان
Grand Ring

ALL
11,495,000 تومان
16,995,000 تومان
8,495,000 تومان
6,995,000 تومان
Ramada Resort Lara Hotel

UALL
11,995,000 تومان
14,995,000 تومان
8,995,000 تومان
6,995,000 تومان
Grand Park Lara

ALL
12,995,000 تومان
17,995,000 تومان
9,495,000 تومان
6,995,000 تومان
Asteria Kremlin Palace

UALL
13,995,000 تومان
19,495,000 تومان
9,795,000 تومان
6,995,000 تومان
ASKA LARA

UALL
14,395,000 تومان
18,995,000 تومان
9,795,000 تومان
6,995,000 تومان
Orange County Kemer

UALL
14,995,000 تومان
24,495,000 تومان
9,995,000 تومان
6,995,000 تومان
Melas Lara Hotel

UALL
15,495,000 تومان
20,595,000 تومان
10,295,000 تومان
6,995,000 تومان
Fame Residence Lara & Spa

UALL
15,995,000 تومان
22,995,000 تومان
11,595,000 تومان
6,995,000 تومان
Liberty Lara

UALL
16,795,000 تومان
23,495,000 تومان
10,995,000 تومان
6,995,000 تومان
ic santai resort belek

UALL
16,995,000 تومان
31,995,000 تومان
10,995,000 تومان
6,995,000 تومان
Baia Lara Hotel

UALL
17,995,000 تومان
24,995,000 تومان
11,995,000 تومان
6,995,000 تومان
Rixos Downtown

ALL
17,995,000 تومان
26,995,000 تومان
11,995,000 تومان
6,995,000 تومان
Titanic Beach Lara Resort

ALL
18,995,000 تومان
27,995,000 تومان
12,995,000 تومان
6,995,000 تومان
Miracle Resort Hotel

UALL
18,995,000 تومان
30,995,000 تومان
12,995,000 تومان
6,995,000 تومان
Titanic Beach Lara Resort

ALL
18,995,000 تومان
27,995,000 تومان
12,995,000 تومان
6,995,000 تومان
Sherwood Exclusive Kemer

UALL
18,995,000 تومان
25,995,000 تومان
12,495,000 تومان
6,995,000 تومان
Titanic Deluxe Belek

ALL
19,995,000 تومان
28,995,000 تومان
12,995,000 تومان
6,995,000 تومان
IC GREEN PALACE

ALL
19,995,000 تومان
35,995,000 تومان
12,995,000 تومان
6,995,000 تومان
Granada Luxury Belek

UALL
20,995,000 تومان
28,995,000 تومان
12,995,000 تومان
6,995,000 تومان
Adalya Elite Lara

UALL
21,495,000 تومان
30,995,000 تومان
13,495,000 تومان
6,995,000 تومان
Spice

UALL
21,995,000 تومان
29,995,000 تومان
13,495,000 تومان
6,995,000 تومان
Susesi Luxury Resort

UALL
23,995,000 تومان
31,995,000 تومان
13,995,000 تومان
6,995,000 تومان
Delphin Imperial Hotel

UALL
29,995,000 تومان
41,995,000 تومان
17,995,000 تومان
6,995,000 تومان
Mardan Place

UALL
29,995,000 تومان
42,995,000 تومان
17,995,000 تومان
6,995,000 تومان
Rixos Sungate Hotel

ALL
31,995,000 تومان
51,995,000 تومان
18,995,000 تومان
6,995,000 تومان
The Land Of Legends

BB
36,995,000 تومان
73,995,000 تومان
22,995,000 تومان
6,995,000 تومان
Calista Luxury Resort Hotel

ALL
37,995,000 تومان
59,995,000 تومان
21,995,000 تومان
6,995,000 تومان
Rixos Premium

ALL
40,995,000 تومان
65,995,000 تومان
23,995,000 تومان
6,995,000 تومان
Regnum Carya

ALL
51,995,000 تومان
88,995,000 تومان
27,995,000 تومان
6,995,000 تومان
MAX ROYAL ANT

ALL
78,995,000 تومان
136,995,000 تومان
40,995,000 تومان
6,995,000 تومان
نام هتل ARMAS BELEK

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 8,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 11,995,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 7,995,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل Wind of lara

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 10,595,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 14,395,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 7,895,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل Onkel Resort Hotel

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 10,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 13,495,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 8,995,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل Grand Ring

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 11,495,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 16,995,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 8,495,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل Ramada Resort Lara Hotel

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 11,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 14,995,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 8,995,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل Grand Park Lara

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 12,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 17,995,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 9,495,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل Asteria Kremlin Palace

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 13,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 19,495,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 9,795,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل ASKA LARA

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 14,395,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 18,995,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 9,795,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل Orange County Kemer

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 14,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 24,495,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 9,995,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل Melas Lara Hotel

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 15,495,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 20,595,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 10,295,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل Fame Residence Lara & Spa

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 15,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 22,995,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 11,595,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل Liberty Lara

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 16,795,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 23,495,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 10,995,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل ic santai resort belek

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 16,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 31,995,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 10,995,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل Baia Lara Hotel

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 17,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 24,995,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 11,995,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل Rixos Downtown

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 17,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 26,995,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 11,995,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل Titanic Beach Lara Resort

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 18,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 27,995,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 12,995,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل Miracle Resort Hotel

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 18,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 30,995,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 12,995,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل Titanic Beach Lara Resort

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 18,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 27,995,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 12,995,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل Sherwood Exclusive Kemer

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 18,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 25,995,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 12,495,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل Titanic Deluxe Belek

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 19,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 28,995,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 12,995,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل IC GREEN PALACE

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 19,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 35,995,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 12,995,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل Granada Luxury Belek

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 20,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 28,995,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 12,995,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل Adalya Elite Lara

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 21,495,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 30,995,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 13,495,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل Spice

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 21,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 29,995,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 13,495,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل Susesi Luxury Resort

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 23,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 31,995,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 13,995,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل Delphin Imperial Hotel

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 29,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 41,995,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 17,995,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل Mardan Place

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 29,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 42,995,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 17,995,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل Rixos Sungate Hotel

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 31,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 51,995,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 18,995,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل The Land Of Legends

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 36,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 73,995,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 22,995,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل Calista Luxury Resort Hotel

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 37,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 59,995,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 21,995,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل Rixos Premium

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 40,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 65,995,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 23,995,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل Regnum Carya

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 51,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 88,995,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 27,995,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل MAX ROYAL ANT

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 78,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 136,995,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 40,995,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,995,000 تومان
توضیحات

ردیف خدمات توضیحات
1 ترانسفر فرودگاهی
2 گشت شهری
3 تورلیدر فارسی زبان
4 بیمه مسافرتی
ردیف مدرک تعداد
1 اصل گذرنامه با 7ماه اعتبار
بلیط رفت و برگشت با پرواز ترکیش به آنتالیا
ترانسفر فرودگاهی
بیمه مسافری با پوشش کرونا
راهنما فارسی زبان
6 شب اقامت در هتل مطابق جدول بالا
ردیف ساعت رفت ساعت برگشت توضیحات

پیشنهادات ویژه الماس نشان

ایرلاین : ترکیش
6 شب

تور 6شب و 7 روز دیدیم ویژه تابستان 1400 (پرواز ترکیش)

تاریخ شروع پکیج از : 1400/04/03
قیمت از : 9,476,000 تومان
ایرلاین : آزال
3 شب

تور باکو 3 شب و 4روز ویژه تابستان 1400 (پرواز آذربایجان)

تاریخ شروع پکیج از : 1400/04/06
قیمت از : 9,530,000 تومان
ایرلاین : ماهان
3 شب

تور دبی 3شب و 4روز ویژه تابستان 1400 (پرواز ایران ایرتور)

تاریخ شروع پکیج از : 1400/04/01
قیمت از : 8,956,000 تومان
ایرلاین : ایران ایر تور
6 شب

تور 6شب و7روز دیدیم تابستان 1400 (پرواز ایران ایرتور)

تاریخ شروع پکیج از : 1400/04/03
قیمت از : 9,082,000 تومان
ایرلاین : فری برد
6 شب

تور مارماریس 6شب و 7روز ویژه تابستان 1400 (پرواز فری برد)

تاریخ شروع پکیج از : 1400/02/11
قیمت از : 10,070,000 تومان
ایرلاین : سان اکسپرس
6 شب

تور آنتالیا 6شب و 7 روز ویژه تابستان 1400 (سان اکسپرس)

تاریخ شروع پکیج از : 1400/04/06
قیمت از : 10,290,000 تومان
ثبت پرسش