• تور 6شب و7روز دیدیم تابستان 1400 (پرواز ایران ایرتور)


تاریخ شروع 1400/04/03
تهران
به
به
تاریخ اعتبار 1400/07/30
دیدیم
هوایی
ایران ایر تور
مدت اقامت : 6 شب
شروع از : 1400/04/03
مسیرها
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 دیدیم 6 شب پرواز رفت و برگشت به فرودگاه ازمیر با هواپیمایی ایران ایر تور انجام خواهد شد.ساعت رفت 00:30 بامداد و برگشت 03:30 بامداد
ردیف 2
به دیدیم
مدت اقامت 6
توضیحات پرواز رفت و برگشت به فرودگاه ازمیر با هواپیمایی ایران ایر تور انجام خواهد شد.ساعت رفت 00:30 بامداد و برگشت 03:30 بامداد
هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
Sea Bird

FB
9,082,000 تومان
14,280,000 تومان
7,507,000 تومان
3,885,000 تومان
holiday Resort

ALL
10,835,000 تومان
17,600,000 تومان
8,855,000 تومان
4,070,000 تومان
GARDEN OF SUN

ALL
11,000,000 تومان
17,930,000 تومان
8,855,000 تومان
4,070,000 تومان
Maril

UALL
13,970,000 تومان
23,870,000 تومان
11,000,000 تومان
4,070,000 تومان
Didim Beach Resort

UALL
15,785,000 تومان
27,500,000 تومان
12,155,000 تومان
4,070,000 تومان
Maxerria

UALL
18,920,000 تومان
33,770,000 تومان
14,465,000 تومان
4,070,000 تومان
Aquasis Deluxe Resort

UALL
25,520,000 تومان
46,970,000 تومان
19,085,000 تومان
4,070,000 تومان
نام هتل Sea Bird

خدمت FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 9,082,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 14,280,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 7,507,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,885,000 تومان
توضیحات
نام هتل holiday Resort

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 10,835,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 17,600,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 8,855,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,070,000 تومان
توضیحات
نام هتل GARDEN OF SUN

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 11,000,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 17,930,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 8,855,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,070,000 تومان
توضیحات
نام هتل Maril

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 13,970,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 23,870,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 11,000,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,070,000 تومان
توضیحات
نام هتل Didim Beach Resort

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 15,785,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 27,500,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 12,155,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,070,000 تومان
توضیحات
نام هتل Maxerria

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 18,920,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 33,770,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 14,465,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,070,000 تومان
توضیحات
نام هتل Aquasis Deluxe Resort

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 25,520,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 46,970,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 19,085,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,070,000 تومان
توضیحات

ردیف خدمات توضیحات
1 تورلیدر فارسی زبان
2 بیمه مسافرتی
ردیف مدرک تعداد
1 اصل گذرنامه با 7ماه اعتبار
2 مشخصات کامل مسافر از قبیل آدرس منزل و محل کار با ذکر شماره تلفن

ردیف ساعت رفت ساعت برگشت توضیحات

پیشنهادات ویژه الماس نشان

ایرلاین : آرمنیا ایرویز
13 شب

تور ارمنستان 13شب و 14روز ویژه تابستان 1400 (آرمنیا)

تاریخ شروع پکیج از : 1400/03/19
قیمت از : 10,368,000 تومان
ایرلاین : ترکیش
6 شب

تور 6شب و 7 روز دیدیم ویژه تابستان 1400 (پرواز ترکیش)

تاریخ شروع پکیج از : 1400/04/03
قیمت از : 9,476,000 تومان
ایرلاین : ماهان
3 شب

تور دبی 3شب و 4روز ویژه تابستان 1400 (پرواز ایران ایرتور)

تاریخ شروع پکیج از : 1400/04/01
قیمت از : 8,956,000 تومان
ایرلاین : آزال
3 شب

تور باکو 3 شب و 4روز ویژه تابستان 1400 (پرواز آذربایجان)

تاریخ شروع پکیج از : 1400/04/06
قیمت از : 9,530,000 تومان
ایرلاین : فری برد
6 شب

تور مارماریس 6شب و 7روز ویژه تابستان 1400 (پرواز فری برد)

تاریخ شروع پکیج از : 1400/02/11
قیمت از : 10,070,000 تومان
ایرلاین : آرمنیا ایرویز
3 شب

تور ارمنستان7شب و 8روز ویژه تابستان 1400 ( آرمنیا ایرویز)

تاریخ شروع پکیج از : 1400/03/19
قیمت از : 8,252,000 تومان
ثبت پرسش