• تور 6شب و 7 روز دیدیم ویژه تابستان 1400 (پرواز فری برد)


اخطار!
تور انتخابی شما منقضی شده است.پیشنهاد ما به شما تور های ترکیه است. در حال انتقال به آن صفحه در 20 ثانیه آینده.
تاریخ شروع 1400/02/11
تهران
به
به
تاریخ اعتبار 1400/03/31
دیدیم
هوایی
فری برد
مدت اقامت : 6 شب
شروع از : 1400/02/11
مسیرها
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 دیدیم 6 شب پرواز رفت و برگشت به فرودگاه ازمیر با هواپیمایی ترکیش به صورت مستقیم انجام خواهد شد.
ردیف 2
به دیدیم
مدت اقامت 6
توضیحات پرواز رفت و برگشت به فرودگاه ازمیر با هواپیمایی ترکیش به صورت مستقیم انجام خواهد شد.
هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
Sea Bird

FB
9,838,000 تومان
8,326,000 تومان
8,931,000 تومان
6,814,000 تومان
Letoon

ALL
10,140,000 تومان
8,477,000 تومان
9,082,000 تومان
6,814,000 تومان
FIRST CLASS

FB
10,586,000 تومان
8,875,000 تومان
9,497,000 تومان
7,009,000 تومان
holiday Resort

ALL
11,891,000 تومان
9,515,000 تومان
10,465,000 تومان
7,139,000 تومان
GARDEN OF SUN

ALL
12,207,000 تومان
9,673,000 تومان
11,099,000 تومان
7,139,000 تومان
Maxerria

UALL
14,267,000 تومان
10,782,000 تومان
12,049,000 تومان
7,139,000 تومان
Maril

UALL
15,059,000 تومان
11,099,000 تومان
12,683,000 تومان
7,139,000 تومان
Aquasis Deluxe Resort

UALL
15,851,000 تومان
10,782,000 تومان
13,158,000 تومان
7,139,000 تومان
Didim Beach Resort

UALL
18,227,000 تومان
12,683,000 تومان
14,900,000 تومان
7,139,000 تومان
نام هتل Sea Bird

خدمت FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 9,838,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 8,326,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 8,931,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,814,000 تومان
توضیحات
نام هتل Letoon

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 10,140,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 8,477,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 9,082,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,814,000 تومان
توضیحات
نام هتل FIRST CLASS

خدمت FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 10,586,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 8,875,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 9,497,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,009,000 تومان
توضیحات
نام هتل holiday Resort

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 11,891,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 9,515,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 10,465,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,139,000 تومان
توضیحات
نام هتل GARDEN OF SUN

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 12,207,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 9,673,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 11,099,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,139,000 تومان
توضیحات
نام هتل Maxerria

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 14,267,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 10,782,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 12,049,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,139,000 تومان
توضیحات
نام هتل Maril

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 15,059,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 11,099,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 12,683,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,139,000 تومان
توضیحات
نام هتل Aquasis Deluxe Resort

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 15,851,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 10,782,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 13,158,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,139,000 تومان
توضیحات
نام هتل Didim Beach Resort

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 18,227,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 12,683,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 14,900,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,139,000 تومان
توضیحات

ردیف خدمات توضیحات
1 تورلیدر فارسی زبان
2 بیمه مسافرتی
ردیف مدرک تعداد
1 اصل گذرنامه با 7ماه اعتبار
2 مشخصات کامل مسافر از قبیل آدرس منزل و محل کار با ذکر شماره تلفن

ردیف ساعت رفت ساعت برگشت توضیحات

پیشنهادات ویژه الماس نشان

ایرلاین : فری برد
6 شب

تور بدروم ویژه تابستان 1400 (پرواز فری برد)

تاریخ شروع پکیج از : 1400/03/06
قیمت از : 8,990,000 تومان
ایرلاین : فری برد
6 شب

تور آلانیا 6 شب و 7 روز ویژه تابستان 1400 ( پرواز فری برد)

تاریخ شروع پکیج از : 1400/03/19
قیمت از : 9,990,000 تومان
ایرلاین : فری برد
6 شب

تور مارماریس 6شب و 7روز ویژه تابستان 1400 (پرواز فری برد)

تاریخ شروع پکیج از : 1400/02/11
قیمت از : 10,070,000 تومان
ایرلاین : ترکیش
6 شب

تور کوش آداسی 6شب و 7 روز ویژه تابستان 1400 (پرواز ترکیش)

تاریخ شروع پکیج از : 1400/03/19
قیمت از : 8,795,000 تومان
ایرلاین : پگاسوس
4 شب

تور 4 شب و 5 روز قبرس شمالی ویژه بهار 1400

تاریخ شروع پکیج از : 1400/01/01
قیمت از : 11,046,000 تومان
ایرلاین : آزال
4 شب

تور باکو 4شب و5روز ویژه بهار 1400 (پرواز آذربایجان)

تاریخ شروع پکیج از : 1399/07/10
قیمت از : 9,970,000 تومان
ثبت پرسش