• تور چابهار 3شب و 4روز ویژه 16اردیبهشت1400


اخطار!
تور انتخابی شما منقضی شده است.پیشنهاد ما به شما تور های چابهار است. در حال انتقال به آن صفحه در 20 ثانیه آینده.
تاریخ شروع 1400/02/16
تهران
به
به
تاریخ اعتبار 1400/03/31
چابهار
هوایی
ایران ایر تور
مدت اقامت : 3 شب
شروع از : 1400/02/16
مسیرها
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 چابهار 3 شب
ردیف 2
به چابهار
مدت اقامت 3
توضیحات
هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد توضیحات
سپیده

BB
1,570,000 تومان
2,038,000 تومان
1,570,000 تومان
1,102,000 تومان
1,102,000 تومان
شاهان

BB
1,664,000 تومان
2,225,000 تومان
1,664,000 تومان
1,102,000 تومان
1,102,000 تومان
آذین

BB
1,804,000 تومان
2,506,000 تومان
1,804,000 تومان
1,102,000 تومان
1,102,000 تومان
لاله

BB
1,869,000 تومان
2,625,000 تومان
1,869,000 تومان
1,113,000 تومان
1,113,000 تومان
ferdows

BB
2,436,000 تومان
3,003,000 تومان
2,436,000 تومان
1,113,000 تومان
1,113,000 تومان
لیپار

BB
3,172,000 تومان
3,991,000 تومان
3,172,000 تومان
1,134,000 تومان
1,134,000 تومان
نام هتل سپیده

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,570,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,038,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,570,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,102,000 تومان
نوزاد 1,102,000 تومان
توضیحات
نام هتل شاهان

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,664,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,225,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,664,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,102,000 تومان
نوزاد 1,102,000 تومان
توضیحات
نام هتل آذین

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,804,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,506,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,804,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,102,000 تومان
نوزاد 1,102,000 تومان
توضیحات
نام هتل لاله

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,869,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,625,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,869,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,113,000 تومان
نوزاد 1,113,000 تومان
توضیحات
نام هتل ferdows

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,436,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,003,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,436,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,113,000 تومان
نوزاد 1,113,000 تومان
توضیحات
نام هتل لیپار

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,172,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,991,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,172,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,134,000 تومان
نوزاد 1,134,000 تومان
توضیحات

ردیف خدمات توضیحات
1 اقامت در هتل با صبحانه
ردیف مدرک تعداد
1 اصل کارت ملی
2 مدارک شناسایی برای ورود به هتل
تور به صورت چارتر وو غیرقابل استرداد است
نرخ ها بر اساس پایین ترین نرخ پروازی می باشد و در صورت افزایش نرخ هزینه تور افزایش میابد
در صورت گشت و ترانسفر با کانتر هماهنگ شود
ردیف ساعت رفت ساعت برگشت توضیحات

پیشنهادات ویژه الماس نشان

ایرلاین : ایران ایر
5 شب

تور ترکیبی3شب بندر عباس و 2شب قشم ویژه بهار1400

تاریخ شروع پکیج از : 1400/01/14
قیمت از : 2,770,000 تومان
ایرلاین : وسیله نقلیه توریستی
4 شب

تور قشم زمینی 4شب و 5روز ویژه بهار 1400

تاریخ شروع پکیج از : 1400/01/14
قیمت از : 715,000 تومان
ایرلاین : ایران ایر تور
3 شب

تور مشهد 3شب و 4 روزه ویژه بهار 1400

تاریخ شروع پکیج از : 1399/10/01
قیمت از : 983,000 تومان
ایرلاین : ایران ایر
3 شب

تور اهواز 3شب و 4روز ویژه بهار 1400

تاریخ شروع پکیج از : 1400/01/14
قیمت از : 1,828,000 تومان
ایرلاین : ایران ایر تور
4 شب

تور مشهد 4شب و 5 روزه ویژه بهار 1400

تاریخ شروع پکیج از : 1399/10/01
قیمت از : 1,060,000 تومان
ایرلاین : زاگرس
4 شب

تور4شب و5 روز کرمان ویژه بهار 1400

تاریخ شروع پکیج از : 1400/01/14
قیمت از : 2,356,000 تومان
ثبت پرسش