• تور آنتالیا 6شب و 7روز ویژه بهار 1400 (پرواز فری برد)


تاریخ شروع 1399/12/28
تهران
به
به
تاریخ اعتبار 1400/02/10
آنتالیا
هوایی
فری برد
مدت اقامت : 6 شب
شروع از : 1399/12/28
مسیرها
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 آنتالیا 6 شب تست PCR الزامی است.
ردیف 2
به آنتالیا
مدت اقامت 6
توضیحات تست PCR الزامی است.
هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
Sealife Family Resort

ALL
11,895,000 تومان
14,895,000 تومان
9,395,000 تومان
6,995,000 تومان
STD
Club Sera

ALL
12,295,000 تومان
15,295,000 تومان
9,595,000 تومان
6,995,000 تومان
TWIN GARDEN VIEW
Porto Bello Resort

ALL
12,895,000 تومان
16,295,000 تومان
9,995,000 تومان
6,995,000 تومان
STD
Fame Residence Lara & Spa

ALL
13,695,000 تومان
17,695,000 تومان
10,395,000 تومان
6,995,000 تومان
STD/ LAND VIEW
ic santai resort belek

UALL
13,995,000 تومان
20,995,000 تومان
10,495,000 تومان
6,995,000 تومان
STD
Melas Lara Hotel

ALL
14,295,000 تومان
17,895,000 تومان
10,595,000 تومان
6,995,000 تومان
STD/ LAND VIEW
Miracle Resort Hotel

UALL
14,895,000 تومان
18,795,000 تومان
10,995,000 تومان
6,995,000 تومان
STD/ LAND VIEW
IC GREEN PALACE

ALL
14,995,000 تومان
22,995,000 تومان
10,995,000 تومان
6,995,000 تومان
STD/ LAND VIEW
ASKA LARA

ALL
15,095,000 تومان
19,395,000 تومان
12,595,000 تومان
6,995,000 تومان
STD/ MAIN BUILDING
Spice

UALL
15,695,000 تومان
20,195,000 تومان
11,395,000 تومان
6,995,000 تومان
STD
ADALYA ELITE LARA

UALL
16,095,000 تومان
20,795,000 تومان
11,595,000 تومان
6,995,000 تومان
STD/ LAND VIEW
sherwood exclusive lara

ALL
17,295,000 تومان
22,595,000 تومان
12,195,000 تومان
6,995,000 تومان
MAIN STD SEA SIDE VIEW
Rixos Downtown

UALL
17,295,000 تومان
24,595,000 تومان
12,195,000 تومان
6,995,000 تومان
STD/ LAND VIEW
Titanic Beach Lara Resort

ALL
18,095,000 تومان
23,795,000 تومان
12,395,000 تومان
6,995,000 تومان
STD/ LAND VIEW
ROYAL SEGINUS

ALL
19,195,000 تومان
25,195,000 تومان
15,395,000 تومان
6,995,000 تومان
STD
Susesi Luxury Resort

UALL
20,595,000 تومان
27,395,000 تومان
13,795,000 تومان
6,995,000 تومان
STD/ LAND VIEW
TITANIK BELEK

UALL
21,195,000 تومان
28,195,000 تومان
13,995,000 تومان
6,995,000 تومان
DLX/ LAND VIEW
Cornelia Diamond Golf Resort & Spa

ALL
22,995,000 تومان
30,995,000 تومان
14,995,000 تومان
6,995,000 تومان
DLX / LAND VIEW
Rixos Sungate Hotel

ALL
23,195,000 تومان
31,195,000 تومان
14,995,000 تومان
6,995,000 تومان
STD/ LAND VIEW
Delphin Imperial Hotel

ALL
24,595,000 تومان
33,595,000 تومان
15,795,000 تومان
6,995,000 تومان
STD/ LAND VIEW
The Land Of Legends

UALL
25,195,000 تومان
39,595,000 تومان
15,995,000 تومان
6,995,000 تومان
/ LAND VIEW
Calista Luxury Resort Hotel

UALL
27,195,000 تومان
41,195,000 تومان
16,995,000 تومان
6,995,000 تومان
GARDEN VIEW
Rixos Premium

ALL
35,195,000 تومان
49,195,000 تومان
20,995,000 تومان
6,995,000 تومان
SUP GARDEN VIEW
Rixos Premium

ALL
37,195,000 تومان
52,195,000 تومان
21,995,000 تومان
6,995,000 تومان
DLX GARDEN VIEW
نام هتل Sealife Family Resort

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 11,895,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 14,895,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 9,395,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,995,000 تومان
توضیحات STD
نام هتل Club Sera

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 12,295,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 15,295,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 9,595,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,995,000 تومان
توضیحات TWIN GARDEN VIEW
نام هتل Porto Bello Resort

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 12,895,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 16,295,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 9,995,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,995,000 تومان
توضیحات STD
نام هتل Fame Residence Lara & Spa

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 13,695,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 17,695,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 10,395,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,995,000 تومان
توضیحات STD/ LAND VIEW
نام هتل ic santai resort belek

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 13,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 20,995,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 10,495,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,995,000 تومان
توضیحات STD
نام هتل Melas Lara Hotel

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 14,295,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 17,895,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 10,595,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,995,000 تومان
توضیحات STD/ LAND VIEW
نام هتل Miracle Resort Hotel

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 14,895,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 18,795,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 10,995,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,995,000 تومان
توضیحات STD/ LAND VIEW
نام هتل IC GREEN PALACE

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 14,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 22,995,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 10,995,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,995,000 تومان
توضیحات STD/ LAND VIEW
نام هتل ASKA LARA

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 15,095,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 19,395,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 12,595,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,995,000 تومان
توضیحات STD/ MAIN BUILDING
نام هتل Spice

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 15,695,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 20,195,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 11,395,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,995,000 تومان
توضیحات STD
نام هتل ADALYA ELITE LARA

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 16,095,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 20,795,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 11,595,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,995,000 تومان
توضیحات STD/ LAND VIEW
نام هتل sherwood exclusive lara

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 17,295,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 22,595,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 12,195,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,995,000 تومان
توضیحات MAIN STD SEA SIDE VIEW
نام هتل Rixos Downtown

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 17,295,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 24,595,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 12,195,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,995,000 تومان
توضیحات STD/ LAND VIEW
نام هتل Titanic Beach Lara Resort

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 18,095,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 23,795,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 12,395,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,995,000 تومان
توضیحات STD/ LAND VIEW
نام هتل ROYAL SEGINUS

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 19,195,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 25,195,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 15,395,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,995,000 تومان
توضیحات STD
نام هتل Susesi Luxury Resort

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 20,595,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 27,395,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 13,795,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,995,000 تومان
توضیحات STD/ LAND VIEW
نام هتل TITANIK BELEK

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 21,195,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 28,195,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 13,995,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,995,000 تومان
توضیحات DLX/ LAND VIEW
نام هتل Cornelia Diamond Golf Resort & Spa

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 22,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 30,995,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 14,995,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,995,000 تومان
توضیحات DLX / LAND VIEW
نام هتل Rixos Sungate Hotel

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 23,195,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 31,195,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 14,995,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,995,000 تومان
توضیحات STD/ LAND VIEW
نام هتل Delphin Imperial Hotel

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 24,595,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 33,595,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 15,795,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,995,000 تومان
توضیحات STD/ LAND VIEW
نام هتل The Land Of Legends

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 25,195,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 39,595,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 15,995,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,995,000 تومان
توضیحات / LAND VIEW
نام هتل Calista Luxury Resort Hotel

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 27,195,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 41,195,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 16,995,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,995,000 تومان
توضیحات GARDEN VIEW
نام هتل Rixos Premium

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 35,195,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 49,195,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 20,995,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,995,000 تومان
توضیحات SUP GARDEN VIEW
نام هتل Rixos Premium

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 37,195,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 52,195,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 21,995,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,995,000 تومان
توضیحات DLX GARDEN VIEW

ردیف خدمات توضیحات
1 ترانسفر فرودگاهی
2 اقامت در هتل با صبحانه
3 بیمه مسافرتی
ردیف مدرک تعداد
1 اصل گذرنامه با 7ماه اعتبار
روز های پرواز 20 , 27 فروردین می باشد
خدمات:پرواز رفت و برگشت به آنتالیا با پرواز ایرباس 320 فریبرد - 6شب و 7روز اقامت در هتل طبق پکیج - ترانسفر فرودگاهی - بیمه مسافرتی با پوشش کرونا (زیر60سال) - راهنما - 
تست PCR رایگان می باشد
ارائه تست منفی PCR برای مسافرین تا 72ساعت قبل از پرواز الزامی می باشد.
نرخ کودک زیر 2سال 1.995.000 تومان است.
ممنوعیت خروج از کشور و اعتبار پاسپورت بعهده مسافر می باشد.
ردیف ساعت رفت ساعت برگشت توضیحات
1 پنج شنبه 28 اسفند , 05:00 چهارشنبه 4 فروردین , 23:30
2 جمعه 29 اسفند , 05:00 پنج شنبه 5 فروردین , 23:30
3 پنج شنبه 5 فروردین , 05:00 چهارشنبه 11 فروردین , 23:30
4 جمعه 6 فروردین , 05:00 پنج شنبه 12 فروردین , 23:30

پیشنهادات ویژه الماس نشان

ایرلاین : پگاسوس
4 شب

تور 4 شب و 5 روز قبرس شمالی ویژه بهار 1400

تاریخ شروع پکیج از : 1400/01/01
قیمت از : 11,046,000 تومان
ایرلاین : ماهان
7 شب

تور دبی 7شب و 8روز ویژه بهار 1400

تاریخ شروع پکیج از : 1399/12/11
قیمت از : 13,051,000 تومان
ایرلاین : قشم ایر
7 شب

تور عمان 7شب و 8روز ویژه بهار 1400 (پرواز تابان)

تاریخ شروع پکیج از : 1399/09/30
قیمت از : 11,448,000 تومان
ایرلاین : ایران ایر
3 شب

تور گرجستان 3 شب ویژه 1400

تاریخ شروع پکیج از : 1398/01/03
قیمت از : 10,600,000 تومان
ایرلاین : ماهان
5 شب

تور دبی 5شب و 6روز ویژه بهار 1400

تاریخ شروع پکیج از : 1399/12/11
قیمت از : 11,831,000 تومان
ایرلاین : ماهان
3 شب

تور دبی 3شب و 4روز ویژه بهار 1400

تاریخ شروع پکیج از : 1399/12/11
قیمت از : 11,511,000 تومان
ثبت پرسش