• تور بالی 7شب و 8روز ویژه پاییز 99 ( پرواز امارات )


اخطار!
تور انتخابی شما منقضی شده است.پیشنهاد ما به شما تور های بالی است. در حال انتقال به آن صفحه در 20 ثانیه آینده.
تاریخ شروع 1399/07/10
تهران
به
به
تاریخ اعتبار 1399/12/10
بالی
هوایی
امارات
مدت اقامت : 7 شب
شروع از : 1399/07/10
مسیرها
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 بالی 7 شب
ردیف 2
به بالی
مدت اقامت 7
توضیحات
هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
SPAZZIO BALI 99

BB
18,250,000 تومان
20,270,000 تومان
18,050,000 تومان
17,280,000 تومان
NEO KUTA JELANTIK BALI 99

BB
18,750,000 تومان
21,240,000 تومان
18,550,000 تومان
17,280,000 تومان
KUTA CENTRAL PARK

BB
19,560,000 تومان
22,850,000 تومان
19,360,000 تومان
17,780,000 تومان
VASANTI BALI 99

BB
20,810,000 تومان
25,350,000 تومان
18,390,000 تومان
18,290,000 تومان
BALI RANI

BB
21,130,000 تومان
25,990,000 تومان
18,390,000 تومان
18,290,000 تومان
SOL HOUSE BALI 99

BB
21,130,000 تومان
25,990,000 تومان
20,410,000 تومان
18,290,000 تومان
TIJILI BENOA BALI 99

BB
21,750,000 تومان
27,230,000 تومان
21,550,000 تومان
18,290,000 تومان
JAYAKARTA RESORT BALI99

BB
21,750,000 تومان
27,230,000 تومان
21,550,000 تومان
21,550,000 تومان
GRAND MIRAGE RESORT99

BB
25,990,000 تومان
35,710,000 تومان
18,950,000 تومان
18,690,000 تومان
DISCOVERY KARTIKA PLAZA99

BB
26,060,000 تومان
35,880,000 تومان
23,740,000 تومان
18,690,000 تومان
AYODYA RESORT99

BB
26,480,000 تومان
36,760,000 تومان
26,280,000 تومان
18,690,000 تومان
BALI MANDIRA BEACH RESORT99

BB
27,290,000 تومان
38,370,000 تومان
22,080,000 تومان
18,290,000 تومان
MELIA BALI 99

BB
27,590,000 تومان
38,940,000 تومان
24,060,000 تومان
18,690,000 تومان
THE WESTIN RESORT99

BB
27,780,000 تومان
39,320,000 تومان
23,440,000 تومان
18,690,000 تومان
HILTON BALI RESORT99

BB
29,050,000 تومان
41,770,000 تومان
23,050,000 تومان
19,300,000 تومان
PADMA RESORT 99

BB
31,370,000 تومان
46,480,000 تومان
22,020,000 تومان
19,300,000 تومان
SOFITEL BALI NUSA DUA 99

BB
31,910,000 تومان
47,560,000 تومان
22,240,000 تومان
19,300,000 تومان
THE LAGUNA 99

BB
31,930,000 تومان
47,590,000 تومان
23,740,000 تومان
19,300,000 تومان
RIMBA JIMBARAN BY AYANA99

BB
34,710,000 تومان
53,130,000 تومان
23,300,000 تومان
22,330,000 تومان
نام هتل SPAZZIO BALI 99

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 18,250,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 20,270,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 18,050,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 17,280,000 تومان
توضیحات
نام هتل NEO KUTA JELANTIK BALI 99

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 18,750,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 21,240,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 18,550,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 17,280,000 تومان
توضیحات
نام هتل KUTA CENTRAL PARK

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 19,560,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 22,850,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 19,360,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 17,780,000 تومان
توضیحات
نام هتل VASANTI BALI 99

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 20,810,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 25,350,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 18,390,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 18,290,000 تومان
توضیحات
نام هتل BALI RANI

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 21,130,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 25,990,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 18,390,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 18,290,000 تومان
توضیحات
نام هتل SOL HOUSE BALI 99

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 21,130,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 25,990,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 20,410,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 18,290,000 تومان
توضیحات
نام هتل TIJILI BENOA BALI 99

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 21,750,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 27,230,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 21,550,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 18,290,000 تومان
توضیحات
نام هتل JAYAKARTA RESORT BALI99

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 21,750,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 27,230,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 21,550,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 21,550,000 تومان
توضیحات
نام هتل GRAND MIRAGE RESORT99

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 25,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 35,710,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 18,950,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 18,690,000 تومان
توضیحات
نام هتل DISCOVERY KARTIKA PLAZA99

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 26,060,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 35,880,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 23,740,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 18,690,000 تومان
توضیحات
نام هتل AYODYA RESORT99

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 26,480,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 36,760,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 26,280,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 18,690,000 تومان
توضیحات
نام هتل BALI MANDIRA BEACH RESORT99

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 27,290,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 38,370,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 22,080,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 18,290,000 تومان
توضیحات
نام هتل MELIA BALI 99

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 27,590,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 38,940,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 24,060,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 18,690,000 تومان
توضیحات
نام هتل THE WESTIN RESORT99

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 27,780,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 39,320,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 23,440,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 18,690,000 تومان
توضیحات
نام هتل HILTON BALI RESORT99

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 29,050,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 41,770,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 23,050,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 19,300,000 تومان
توضیحات
نام هتل PADMA RESORT 99

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 31,370,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 46,480,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 22,020,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 19,300,000 تومان
توضیحات
نام هتل SOFITEL BALI NUSA DUA 99

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 31,910,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 47,560,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 22,240,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 19,300,000 تومان
توضیحات
نام هتل THE LAGUNA 99

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 31,930,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 47,590,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 23,740,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 19,300,000 تومان
توضیحات
نام هتل RIMBA JIMBARAN BY AYANA99

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 34,710,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 53,130,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 23,300,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 22,330,000 تومان
توضیحات

ردیف خدمات توضیحات
1 ترانسفر فرودگاهی
2 گشت شهری
3 بیمه مسافرتی
4 بلیط رفت و برگشت با پرواز ماهان
5 سیم کارت
ردیف مدرک تعداد
1 اصل گذرنامه با 7ماه اعتبار
ترانسفر فرودگاهی دارد
سیم کارت دارد
ویزا دارد
تورلیدر دارد

اتاق ها در هتل گارانتی می باشند.بنابراین کنسلی و تغییر درخواست 14 روز قبل از رسیدن مسافر امکان پذیر نمی باشد.


ردیف ساعت رفت ساعت برگشت توضیحات

پیشنهادات ویژه الماس نشان

ایرلاین : امارات
3 شب

تور لوکس دبی 3شب و ۴ روز با پرواز امارات ویژه بهار 1400

تاریخ شروع پکیج از : 1399/12/11
قیمت از : 18,010,000 تومان
ایرلاین : قطر ایر وی
7 شب

تور کشتی کروز یونان بدون نیاز به ویزا در کشتی مجلل Celestyal crystal

تاریخ شروع پکیج از : 1399/07/15
قیمت از : 19,040,000 تومان
ایرلاین : ماهان
4 شب

تور 7شب و 8روز اربیل ویژه بهار و تابستان 1400

تاریخ شروع پکیج از : 1400/03/07
قیمت از : 17,358,000 تومان
ایرلاین : ترکیش
3 شب

تور اسکی ازروم ترکیه ویژه 1400

تاریخ شروع پکیج از : 1399/10/24
قیمت از : 18,667,000 تومان
ایرلاین : ترکیش
5 شب

تور ازمیر 5شب و 6روز ویژه 1400 (پرواز ترکیش)

تاریخ شروع پکیج از : 1400/01/01
قیمت از : 17,995,000 تومان
ایرلاین : ماهان
7 شب

تور نمایشگاهی سنگ گوانجو ویژه 1400

تاریخ شروع پکیج از : 1397/12/15
قیمت از : 39,326,000 تومان
ثبت پرسش