• تور دبی 5شب و 6 روز ویژه پاییز 99 (پرواز ماهان)


تاریخ شروع 1399/07/01
تهران
به
به
تاریخ اعتبار 1399/09/30
دبی
هوایی
ماهان
مدت اقامت : 5 شب
شروع از : 1399/07/01
مسیرها
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 دبی 5 شب پکیج بر اساس پایین ترین کلاس پروازی بسته شده است
ردیف 2
به دبی
مدت اقامت 5
توضیحات پکیج بر اساس پایین ترین کلاس پروازی بسته شده است
هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
Delmon Palace

BB
10,380,000 تومان
12,850,000 تومان
10,340,000 تومان
8,650,000 تومان
موقعیت: deira
Cassells Al Barsha

BB
10,380,000 تومان
12,850,000 تومان
10,340,000 تومان
7,910,000 تومان
موقعیت:albarsha
Citymax Bur Dubai

BB
10,480,000 تومان
13,060,000 تومان
10,130,000 تومان
7,910,000 تومان
موقعیت: bardubai
AVANI Deira Dubai Hotel

BB
11,300,000 تومان
14,700,000 تومان
11,280,000 تومان
10,580,000 تومان
موقعیت:deira
Millennium al Barsha

BB
11,510,000 تومان
15,120,000 تومان
11,450,000 تومان
9,270,000 تومان
موقعیت: albarsha
Crowne Plaza Dubai Deira

BB
11,610,000 تومان
15,320,000 تومان
11,570,000 تومان
7,910,000 تومان
موقعیت:deira
Crowne Plaza Dubai

BB
11,920,000 تومان
15,940,000 تومان
11,860,000 تومان
7,910,000 تومان
موقعیت: sheikh zayed
Roz Reyhan

BB
11,920,000 تومان
15,940,000 تومان
11,860,000 تومان
7,910,000 تومان
موقعیت:sheikh zayed
Aloft City Centre Deira Dubai

BB
12,030,000 تومان
16,150,000 تومان
11,980,000 تومان
9,590,000 تومان
موقعیت: deira
Mercure Hotel Apartments Dubai Barsha Heights

BB
12,540,000 تومان
17,180,000 تومان
12,310,000 تومان
7,910,000 تومان
موقعیت: sheikh zayed
Millennium Plaza

BB
12,640,000 تومان
17,380,000 تومان
12,600,000 تومان
9,880,000 تومان
موقعیت: sheikh zayed
Sheraton Grand

BB
13,470,000 تومان
19,030,000 تومان
13,430,000 تومان
7,910,000 تومان
موقعیت:sheikh zayed
Movenpick Hotel jomeira

BB
13,780,000 تومان
19,650,000 تومان
13,630,000 تومان
9,060,000 تومان
موقعیت: jumeirah beach
Grand Hyatt Dubai

BB
14,090,000 تومان
20,270,000 تومان
14,040,000 تومان
7,910,000 تومان
موقعیت:sheikh zayed
Sheraton Mall of the Emirates

BB
14,600,000 تومان
19,070,000 تومان
14,580,000 تومان
11,240,000 تومان
موقعیت:sheikh zayed
Pullman Dubai Creek City Centre

BB
15,730,000 تومان
23,560,000 تومان
13,220,000 تومان
7,910,000 تومان
موقعیت:deira
habtoor grand

BB
17,900,000 تومان
27,890,000 تومان
13,630,000 تومان
7,910,000 تومان
موقعیت:jumeirah
RIXOS PREMIUM

BB
20,680,000 تومان
33,450,000 تومان
20,270,000 تومان
7,910,000 تومان
موقعیت: jumeirah
Rixos Bab Albahr

BB
20,760,000 تومان
31,510,000 تومان
20,720,000 تومان
7,910,000 تومان
موقعیت:ras al khaimah
Atlantis

BB
25,210,000 تومان
42,510,000 تومان
24,390,000 تومان
7,910,000 تومان
موقعیت: palm jumeirah
Rixos D Palm

BB
29,120,000 تومان
46,100,000 تومان
28,920,000 تومان
7,910,000 تومان
موقعیت: the palm
W DUBAI

BB
34,480,000 تومان
61,050,000 تومان
20,310,000 تومان
10,750,000 تومان
موقعیت:palm jumeirah
نام هتل Delmon Palace

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 10,380,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 12,850,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 10,340,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,650,000 تومان
توضیحات موقعیت: deira
نام هتل Cassells Al Barsha

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 10,380,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 12,850,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 10,340,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,910,000 تومان
توضیحات موقعیت:albarsha
نام هتل Citymax Bur Dubai

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 10,480,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 13,060,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 10,130,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,910,000 تومان
توضیحات موقعیت: bardubai
نام هتل AVANI Deira Dubai Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 11,300,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 14,700,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 11,280,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,580,000 تومان
توضیحات موقعیت:deira
نام هتل Millennium al Barsha

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 11,510,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 15,120,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 11,450,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,270,000 تومان
توضیحات موقعیت: albarsha
نام هتل Crowne Plaza Dubai Deira

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 11,610,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 15,320,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 11,570,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,910,000 تومان
توضیحات موقعیت:deira
نام هتل Crowne Plaza Dubai

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 11,920,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 15,940,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 11,860,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,910,000 تومان
توضیحات موقعیت: sheikh zayed
نام هتل Roz Reyhan

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 11,920,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 15,940,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 11,860,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,910,000 تومان
توضیحات موقعیت:sheikh zayed
نام هتل Aloft City Centre Deira Dubai

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 12,030,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 16,150,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 11,980,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,590,000 تومان
توضیحات موقعیت: deira
نام هتل Mercure Hotel Apartments Dubai Barsha Heights

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 12,540,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 17,180,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 12,310,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,910,000 تومان
توضیحات موقعیت: sheikh zayed
نام هتل Millennium Plaza

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 12,640,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 17,380,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 12,600,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,880,000 تومان
توضیحات موقعیت: sheikh zayed
نام هتل Sheraton Grand

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 13,470,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 19,030,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 13,430,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,910,000 تومان
توضیحات موقعیت:sheikh zayed
نام هتل Movenpick Hotel jomeira

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 13,780,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 19,650,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 13,630,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,060,000 تومان
توضیحات موقعیت: jumeirah beach
نام هتل Grand Hyatt Dubai

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 14,090,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 20,270,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 14,040,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,910,000 تومان
توضیحات موقعیت:sheikh zayed
نام هتل Sheraton Mall of the Emirates

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 14,600,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 19,070,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 14,580,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 11,240,000 تومان
توضیحات موقعیت:sheikh zayed
نام هتل Pullman Dubai Creek City Centre

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 15,730,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 23,560,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 13,220,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,910,000 تومان
توضیحات موقعیت:deira
نام هتل habtoor grand

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 17,900,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 27,890,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 13,630,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,910,000 تومان
توضیحات موقعیت:jumeirah
نام هتل RIXOS PREMIUM

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 20,680,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 33,450,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 20,270,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,910,000 تومان
توضیحات موقعیت: jumeirah
نام هتل Rixos Bab Albahr

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 20,760,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 31,510,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 20,720,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,910,000 تومان
توضیحات موقعیت:ras al khaimah
نام هتل Atlantis

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 25,210,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 42,510,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 24,390,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,910,000 تومان
توضیحات موقعیت: palm jumeirah
نام هتل Rixos D Palm

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 29,120,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 46,100,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 28,920,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,910,000 تومان
توضیحات موقعیت: the palm
نام هتل W DUBAI

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 34,480,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 61,050,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 20,310,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,750,000 تومان
توضیحات موقعیت:palm jumeirah

ردیف خدمات توضیحات
1 ترانسفر فرودگاهی
2 اقامت در هتل با صبحانه
3 بلیط رفت و برگشت با پرواز ماهان
4 ویزا
ردیف مدرک تعداد
1 اصل گذرنامه با 7ماه اعتبار

ردیف ساعت رفت ساعت برگشت توضیحات

پیشنهادات ویژه الماس نشان

ایرلاین : ماهان
7 شب

تور استانبول 7شب و 8روز ویژه پاییز 99

تاریخ شروع پکیج از : 1399/07/02
قیمت از : 10,280,000 تومان
ایرلاین : ماهان
7 شب

تور سوچی 4شب آدلر 3شب کراسنا پالیانا ویژه پاییز 99

تاریخ شروع پکیج از : 1399/07/14
قیمت از : 9,160,000 تومان
ایرلاین : ماهان
7 شب

تور آنکارا 7شب و 8روز ویژه پاییز99 (پرواز ماهان )

تاریخ شروع پکیج از : 1399/07/09
قیمت از : 9,156,000 تومان
ایرلاین : ماهان
3 شب

تور استانبول 3شب و 4 روز ویژه پاییز 99

تاریخ شروع پکیج از : 1399/07/02
قیمت از : 10,860,000 تومان
ایرلاین : ترکیش
3 شب

تور استانبول 3شب و 4 روز ویژه پاییز 99 ( پرواز ترکیش ایر )

تاریخ شروع پکیج از : 1399/07/02
قیمت از : 9,110,000 تومان
ایرلاین : نورد ویند
7 شب

تور مسکو 4شب و سنت پترزبورگ3شب ویژه پاییز 99

تاریخ شروع پکیج از : 1399/07/14
قیمت از : 11,210,000 تومان
ثبت پرسش