• تور قشم 5شب و6روز قشم ویژه زمستان 99


تاریخ شروع 1399/10/01
تهران
به
به
تاریخ اعتبار 1399/12/30
قشم
هوایی
زاگرس
مدت اقامت : 5 شب
شروع از : 1399/10/01
مسیرها
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 قشم 5 شب
ردیف 2
به قشم
مدت اقامت 5
توضیحات
هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
پارک

BB
2,358,000 تومان
2,049,000 تومان
بهشت

BB
2,384,000 تومان
2,049,000 تومان
دیانا

BB
2,435,000 تومان
2,049,000 تومان
بوفه
رویال

BB
2,461,000 تومان
2,049,000 تومان
رخسار

BB
2,487,000 تومان
2,049,000 تومان
آرمان درگهان

BB
2,487,000 تومان
2,049,000 تومان
کیمیا 4

BB
2,513,000 تومان
2,049,000 تومان
سان سیتی

BB
2,513,000 تومان
2,049,000 تومان
مارینا 1

BB
2,564,000 تومان
2,049,000 تومان
مارینا 2

BB
2,590,000 تومان
2,049,000 تومان
خلیج فارس

BB
2,590,000 تومان
2,049,000 تومان
Persian Golf

BB
2,590,000 تومان
2,049,000 تومان
arka hotel

BB
2,667,000 تومان
2,049,000 تومان
الوند 1

BB
2,693,000 تومان
2,049,000 تومان
ARTA

BB
3,034,000 تومان
2,089,000 تومان
Golden Beach Hotel

BB
3,156,000 تومان
2,049,000 تومان
فولتون

BB
3,491,000 تومان
2,049,000 تومان
ataman hotel

BB
3,664,000 تومان
2,089,000 تومان
نام هتل پارک

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,358,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,049,000 تومان
توضیحات
نام هتل بهشت

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,384,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,049,000 تومان
توضیحات
نام هتل دیانا

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,435,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,049,000 تومان
توضیحات بوفه
نام هتل رویال

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,461,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,049,000 تومان
توضیحات
نام هتل رخسار

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,487,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,049,000 تومان
توضیحات
نام هتل آرمان درگهان

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,487,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,049,000 تومان
توضیحات
نام هتل کیمیا 4

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,513,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,049,000 تومان
توضیحات
نام هتل سان سیتی

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,513,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,049,000 تومان
توضیحات
نام هتل مارینا 1

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,564,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,049,000 تومان
توضیحات
نام هتل مارینا 2

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,590,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,049,000 تومان
توضیحات
نام هتل خلیج فارس

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,590,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,049,000 تومان
توضیحات
نام هتل Persian Golf

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,590,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,049,000 تومان
توضیحات
نام هتل arka hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,667,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,049,000 تومان
توضیحات
نام هتل الوند 1

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,693,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,049,000 تومان
توضیحات
نام هتل ARTA

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,034,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,089,000 تومان
توضیحات
نام هتل Golden Beach Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,156,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,049,000 تومان
توضیحات
نام هتل فولتون

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,491,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,049,000 تومان
توضیحات
نام هتل ataman hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,664,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,089,000 تومان
توضیحات

ردیف خدمات توضیحات
ردیف مدرک تعداد
1 کپی شناسنامه
2 کپی کارت ملی
جهت کسب اطلاعات بیشتر با کانتر فروش تماس حاصل فرمایید.
ردیف ساعت رفت ساعت برگشت توضیحات

پیشنهادات ویژه الماس نشان

ایرلاین : زاگرس
3 شب

تور قشم 3 شب و 4 روز ویژه زمستان 99

تاریخ شروع پکیج از : 1399/10/01
قیمت از : 2,235,000 تومان
ایرلاین : ایران ایر
1 شب

اطلاعات لازم اخذ ویزای روسیه

تاریخ شروع پکیج از : 1399/07/14
قیمت از : 2,750,000 تومان
ایرلاین : زاگرس
7 شب

تور شیراز 7شب و 8روز ویژه زمستان 99

تاریخ شروع پکیج از : 1399/10/01
قیمت از : 1,730,000 تومان
ایرلاین : زاگرس
7 شب

تور قشم7 شب و 8 روز ویژه زمستان99

تاریخ شروع پکیج از : 1399/10/01
قیمت از : 1,895,000 تومان
ایرلاین : کیش ایر
7 شب

تور کیش 7شب و 8 روز ویژه زمستان 99

تاریخ شروع پکیج از : 1399/10/07
قیمت از : 2,472,000 تومان
ایرلاین : زاگرس
5 شب

تور چابهار 5شب و 6روز ویژه زمستان ۹۹

تاریخ شروع پکیج از : 1399/07/29
قیمت از : 3,028,000 تومان
ثبت پرسش