• تور مشهد 4شب و 5 روزه ویژه بهار 1400


اخطار!
تور انتخابی شما منقضی شده است.پیشنهاد ما به شما تور های داخلی است. در حال انتقال به آن صفحه در 20 ثانیه آینده.
تاریخ شروع 1399/10/01
تهران
به
به
تاریخ اعتبار 1400/03/31
مشهد
هوایی
ایران ایر تور
مدت اقامت : 4 شب
شروع از : 1399/10/01
مسیرها
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 مشهد 4 شب
ردیف 2
به مشهد
مدت اقامت 4
توضیحات
هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
آرسان

BB
1,060,000 تومان
1,246,000 تومان
1,060,000 تومان
875,000 تومان
هتل آپارتمان قصر خورشید

BB
1,060,000 تومان
1,246,000 تومان
1,060,000 تومان
875,000 تومان
هفت آسمان

FB
1,081,000 تومان
1,287,000 تومان
1,081,000 تومان
875,000 تومان
میامی

FB
1,205,000 تومان
1,534,000 تومان
1,205,000 تومان
875,000 تومان
نسیم

HB
1,205,000 تومان
1,534,000 تومان
1,205,000 تومان
875,000 تومان
سهند

BB
1,205,000 تومان
1,534,000 تومان
1,205,000 تومان
875,000 تومان
صدرا

FB
1,246,000 تومان
1,617,000 تومان
1,225,000 تومان
875,000 تومان
جواهری

BB
1,312,000 تومان
1,732,000 تومان
1,312,000 تومان
892,000 تومان
کارن

FB
1,328,000 تومان
1,781,000 تومان
1,328,000 تومان
875,000 تومان
منجی

FB
1,369,000 تومان
1,864,000 تومان
1,369,000 تومان
875,000 تومان
آبان طلایی

BB
1,480,000 تومان
1,564,000 تومان
1,480,000 تومان
892,000 تومان
سی نور

BB
1,594,000 تومان
2,022,000 تومان
1,594,000 تومان
909,000 تومان
کیانا

FB
1,942,000 تومان
2,950,000 تومان
1,942,000 تومان
892,000 تومان
الماس 2

BB
1,958,000 تومان
2,514,000 تومان
1,958,000 تومان
909,000 تومان
قصر طلایی

BB
2,150,000 تومان
2,856,000 تومان
2,150,000 تومان
909,000 تومان
درویشی

BB
2,214,000 تومان
2,749,000 تومان
2,214,000 تومان
909,000 تومان
نام هتل آرسان

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,060,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,246,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,060,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 875,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل آپارتمان قصر خورشید

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,060,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,246,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,060,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 875,000 تومان
توضیحات
نام هتل هفت آسمان

خدمت FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,081,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,287,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,081,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 875,000 تومان
توضیحات
نام هتل میامی

خدمت FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,205,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,534,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,205,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 875,000 تومان
توضیحات
نام هتل نسیم

خدمت HB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,205,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,534,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,205,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 875,000 تومان
توضیحات
نام هتل سهند

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,205,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,534,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,205,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 875,000 تومان
توضیحات
نام هتل صدرا

خدمت FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,246,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,617,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,225,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 875,000 تومان
توضیحات
نام هتل جواهری

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,312,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,732,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,312,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 892,000 تومان
توضیحات
نام هتل کارن

خدمت FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,328,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,781,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,328,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 875,000 تومان
توضیحات
نام هتل منجی

خدمت FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,369,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,864,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,369,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 875,000 تومان
توضیحات
نام هتل آبان طلایی

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,480,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,564,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,480,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 892,000 تومان
توضیحات
نام هتل سی نور

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,594,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,022,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,594,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 909,000 تومان
توضیحات
نام هتل کیانا

خدمت FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,942,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,950,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,942,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 892,000 تومان
توضیحات
نام هتل الماس 2

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,958,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,514,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,958,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 909,000 تومان
توضیحات
نام هتل قصر طلایی

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,150,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,856,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,150,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 909,000 تومان
توضیحات
نام هتل درویشی

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,214,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,749,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,214,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 909,000 تومان
توضیحات

ردیف خدمات توضیحات
1 اقامت در هتل با صبحانه
ردیف مدرک تعداد
1 اصل شناسنامه
2 اصل کارت ملی
 نرخ ها طبق تاریخ های رفت و برگشت بسته شده است
برای اطلاع از باقی تاریخ ها با همکاران ما در بخش فروش تماس فرمایید.
ردیف ساعت رفت ساعت برگشت توضیحات

پیشنهادات ویژه الماس نشان

ایرلاین : ایران ایر
5 شب

تور 5شب و 6 روز رامسر ویژه بهار 1400

تاریخ شروع پکیج از : 1400/01/14
قیمت از : 1,913,000 تومان
ایرلاین : آسمان
3 شب

تور یزد 3شب و 4روز ویژه بهار 1400

تاریخ شروع پکیج از : 1400/01/14
قیمت از : 1,805,000 تومان
ایرلاین : زاگرس
7 شب

تور کیش 7 شب و 8 روز ویژه بهار 1400

تاریخ شروع پکیج از : 1399/12/25
قیمت از : 2,266,000 تومان
ایرلاین : آتا
3 شب

تور 3شب و 4روز اصفهان ویژه بهار 1400

تاریخ شروع پکیج از : 1400/01/14
قیمت از : 1,368,000 تومان
ایرلاین : زاگرس
3 شب

تور 3شب و4 روز کرمان ویژه بهار 1400

تاریخ شروع پکیج از : 1400/01/14
قیمت از : 2,098,000 تومان
ایرلاین : زاگرس
3 شب

تور کیش 3 شب و 4 روز ویژه بهار 1400

تاریخ شروع پکیج از : 1399/12/25
قیمت از : 1,586,000 تومان
ثبت پرسش