• تور پوکت 10شب و 11روز ویژه پاییز 1400 ( پرواز قطری )


تاریخ شروع 1400/07/19
تهران
به
به
تاریخ اعتبار 1400/10/30
پوکت
هوایی
قطر ایر وی
مدت اقامت : 7 شب
شروع از : 1400/07/19
مسیرها
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 پوکت 7 شب پرواز رفت و برگشت با توقف 2 ساعته در دوحه و بهترین ساعت پروازی
ردیف 2
به پوکت
مدت اقامت 7
توضیحات پرواز رفت و برگشت با توقف 2 ساعته در دوحه و بهترین ساعت پروازی
هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
Ashlee Hub Patong

BB
44,010,000 تومان
47,455,000 تومان
42,444,000 تومان
42,444,000 تومان
ASHLEE HEIGHTS

BB
44,636,000 تومان
48,394,000 تومان
42,444,000 تومان
42,444,000 تومان
Holiday Inn Express

BB
45,576,000 تومان
50,274,000 تومان
44,010,000 تومان
44,010,000 تومان
Fishermen’s Harbour Urban Resort

BB
45,782,000 تومان
49,610,000 تومان
43,230,000 تومان
43,230,000 تومان
The Royal Paradise

BB
47,455,000 تومان
56,851,000 تومان
44,010,000 تومان
44,010,000 تومان
patong merlin

BB
47,455,000 تومان
54,032,000 تومان
44,010,000 تومان
44,010,000 تومان
Duangjitt resort

BB
47,768,000 تومان
55,285,000 تومان
44,010,000 تومان
44,010,000 تومان
Crest Resort & Pool Villas

BB
47,768,000 تومان
54,658,000 تومان
44,010,000 تومان
44,010,000 تومان
Diamond Cliff Resort

BB
50,248,000 تومان
68,431,000 تومان
49,929,000 تومان
39,402,000 تومان
Diamond Cliff Resort

BB
50,248,000 تومان
68,431,000 تومان
49,929,000 تومان
39,402,000 تومان
avista grande karon

BB
51,524,000 تومان
61,413,000 تومان
48,015,000 تومان
48,015,000 تومان
Grand Mercure

BB
51,843,000 تومان
71,621,000 تومان
51,524,000 تومان
40,040,000 تومان
Grand Mercure

BB
51,843,000 تومان
71,621,000 تومان
51,524,000 تومان
40,040,000 تومان
Avista Hideaway

BB
53,119,000 تومان
74,173,000 تومان
52,800,000 تومان
40,678,000 تومان
AVISTA HIDEWAY

BB
53,119,000 تومان
74,173,000 تومان
52,800,000 تومان
40,678,000 تومان
Amari phuket

BB
54,658,000 تومان
77,835,000 تومان
54,345,000 تومان
40,878,000 تومان
Amari phuket

BB
54,658,000 تومان
77,835,000 تومان
54,345,000 تومان
40,878,000 تومان
hyatt regency

BB
60,775,000 تومان
79,915,000 تومان
55,990,000 تومان
55,990,000 تومان
Dusit Thani

BB
62,175,000 تومان
92,869,000 تومان
59,106,000 تومان
42,224,000 تومان
Le Meridien Phuket

BB
65,560,000 تومان
99,055,000 تومان
65,241,000 تومان
45,463,000 تومان
Le Meridien Phuket

BB
65,560,000 تومان
99,055,000 تومان
65,241,000 تومان
45,463,000 تومان
HILTON ARCADIA PHUKET

BB
70,983,000 تومان
109,901,000 تومان
70,664,000 تومان
47,696,000 تومان
HILTON ARCADIA PHUKET

BB
70,983,000 تومان
109,901,000 تومان
70,664,000 تومان
47,696,000 تومان
نام هتل Ashlee Hub Patong

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 44,010,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 47,455,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 42,444,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 42,444,000 تومان
توضیحات
نام هتل ASHLEE HEIGHTS

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 44,636,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 48,394,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 42,444,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 42,444,000 تومان
توضیحات
نام هتل Holiday Inn Express

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 45,576,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 50,274,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 44,010,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 44,010,000 تومان
توضیحات
نام هتل Fishermen’s Harbour Urban Resort

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 45,782,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 49,610,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 43,230,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 43,230,000 تومان
توضیحات
نام هتل The Royal Paradise

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 47,455,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 56,851,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 44,010,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 44,010,000 تومان
توضیحات
نام هتل patong merlin

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 47,455,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 54,032,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 44,010,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 44,010,000 تومان
توضیحات
نام هتل Duangjitt resort

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 47,768,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 55,285,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 44,010,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 44,010,000 تومان
توضیحات
نام هتل Crest Resort & Pool Villas

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 47,768,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 54,658,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 44,010,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 44,010,000 تومان
توضیحات
نام هتل Diamond Cliff Resort

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 50,248,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 68,431,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 49,929,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 39,402,000 تومان
توضیحات
نام هتل Diamond Cliff Resort

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 50,248,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 68,431,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 49,929,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 39,402,000 تومان
توضیحات
نام هتل avista grande karon

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 51,524,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 61,413,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 48,015,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 48,015,000 تومان
توضیحات
نام هتل Grand Mercure

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 51,843,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 71,621,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 51,524,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 40,040,000 تومان
توضیحات
نام هتل Grand Mercure

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 51,843,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 71,621,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 51,524,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 40,040,000 تومان
توضیحات
نام هتل Avista Hideaway

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 53,119,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 74,173,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 52,800,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 40,678,000 تومان
توضیحات
نام هتل AVISTA HIDEWAY

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 53,119,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 74,173,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 52,800,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 40,678,000 تومان
توضیحات
نام هتل Amari phuket

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 54,658,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 77,835,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 54,345,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 40,878,000 تومان
توضیحات
نام هتل Amari phuket

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 54,658,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 77,835,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 54,345,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 40,878,000 تومان
توضیحات
نام هتل hyatt regency

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 60,775,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 79,915,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 55,990,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 55,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Dusit Thani

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 62,175,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 92,869,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 59,106,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 42,224,000 تومان
توضیحات
نام هتل Le Meridien Phuket

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 65,560,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 99,055,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 65,241,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 45,463,000 تومان
توضیحات
نام هتل Le Meridien Phuket

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 65,560,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 99,055,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 65,241,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 45,463,000 تومان
توضیحات
نام هتل HILTON ARCADIA PHUKET

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 70,983,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 109,901,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 70,664,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 47,696,000 تومان
توضیحات
نام هتل HILTON ARCADIA PHUKET

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 70,983,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 109,901,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 70,664,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 47,696,000 تومان
توضیحات

ردیف خدمات توضیحات
1 ترانسفر فرودگاهی
2 گشت شهری
3 تورلیدر فارسی زبان
4 بیمه مسافرتی
5 اقامت در هتل با صبحانه
6 سیم کارت
ردیف مدرک تعداد
1 اصل گذرنامه با 7ماه اعتبار
2 عکس 4*3
3 کپی شناسنامه
4 کپی کارت ملی
5 پرینت حساب بانکی 6 ماه گذشته با مهر و امضاء بانک ( موجودی حداقل 50 میلیون )
بلیط رفت و برگشت
ترانسفر فرودگاهی
2 تست PCR رایگان در هنگام ورود به فرودگاه پوکت و 3 روز مانده به برگشت
بیمه نامه 100 هزار دلاری کرونا
ویزا
اقامت با صبحانه
سیم کارت اعتباری تایلند
لیدر فارسی زبان


پوکت 
یکی از افسانه ای ترین جزایر کشور تایلند می باشد که در جنوب غربی این کشور واقع شده است. مساحت این شهر جزیره ای 543 کیلومتر مربع بوده و طبق آخرین سرشماری انجام گرفته در سال 2015 جمعیت این شهر زیبا حدود 386/605 نفر بوده است. زبان رسمی اهالی شهر پوکت تایلندی است و واحد پولی آن نیز بات می باشد. از آنجایی که پوکت هر ساله طرفداران بیشماری را از سراسر جهان به سوی خود می کشاند و آوازه ی آن در سر تا سر جهان پیچیده است این شهر در نزد گردشگران تور پوکت به جزیره ی بهشتی شهرت یافته است. از جاذبه های دیدنی پوکت می توان به جزیره جیمز باند، شهر قدیم پوکت، مجسمه بزرگ بودا، معبد چالونگ، جزیره فی فی، ساحل کاتانویی، ساحل پاتونگ و... اشاره نمود که هر یک زیبایی خاص خود را دارد.
ردیف ساعت رفت ساعت برگشت توضیحات

پیشنهادات ویژه الماس نشان

ایرلاین : قطر ایر وی
6 شب

تور فیلیپین 6شب و 7روز ویژه 1400

تاریخ شروع پکیج از : 1400/01/01
قیمت از : 44,615,000 تومان
ایرلاین : فلای دوبی
7 شب

تور مالدیو از تهران 7شب و 8روز پاییز 1400 ( فلای دبی )

تاریخ شروع پکیج از : 1400/07/01
قیمت از : 45,082,000 تومان
ایرلاین : ماهان
7 شب

تور نمایشگاهی سنگ گوانجو ویژه 1400

تاریخ شروع پکیج از : 1397/12/15
قیمت از : 39,326,000 تومان
ایرلاین : امارات
3 شب

تور لوکس دبی 3شب و ۴روز با پرواز امارات ویژه پاییز 1400

تاریخ شروع پکیج از : 1400/07/01
قیمت از : 22,946,000 تومان
ایرلاین : لوفت هانزا
7 شب

تور قبرس اروپایی

تاریخ شروع پکیج از : 1396/12/27
قیمت از : 52,258,000 تومان
ایرلاین : قطر ایر وی
14 شب

تور دور اروپا در 15 روز با کشتی کروز ویژه 1400

تاریخ شروع پکیج از : 1398/01/02
قیمت از : 183,252,000 تومان
ثبت پرسش