• تور 3شب پاتایا 4شب پوکت ویژه نوروز 99


اخطار!
تور انتخابی شما منقضی شده است.پیشنهاد ما به شما تور های بانکوک و پاتایا است. در حال انتقال به آن صفحه در 20 ثانیه آینده.
تاریخ شروع 1398/12/28
تهران
به
به
تاریخ اعتبار 1399/01/15
پوکت
هوایی
ماهان
مدت اقامت : 7 شب
شروع از : 1398/12/28
مسیرها
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 پاتایا 3 شب
2 پوکت 4 شب
ردیف 3
به پاتایا
مدت اقامت 3
توضیحات
ردیف 4
به پوکت
مدت اقامت 4
توضیحات
هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
Days Inn 99

Pattaya Garden 99

BB
BB
11,620,000 تومان
13,170,000 تومان
12,100,000 تومان
10,650,000 تومان
Patong Heritage 99

Zing Pattaya 99

BB
BB
12,170,000 تومان
14,260,000 تومان
12,230,000 تومان
10,820,000 تومان
Ashlee Plaza 99

Welcome Plaza 99

BB
BB
12,400,000 تومان
14,720,000 تومان
12,360,000 تومان
10,860,000 تومان
Fisherman Harbour 99

Sunshine Residence99

BB
BB
12,590,000 تومان
15,120,000 تومان
12,840,000 تومان
10,910,000 تومان
Hyatt Place 99

Sunshine Residence99

BB
BB
12,640,000 تومان
15,220,000 تومان
11,260,000 تومان
10,960,000 تومان
Sleep with Me 99

Golden Beach 99

BB
BB
12,660,000 تومان
15,250,000 تومان
12,780,000 تومان
10,980,000 تومان
ibis Patong 99

A-One Star 99

BB
BB
12,940,000 تومان
15,810,000 تومان
10,070,000 تومان
11,080,000 تومان
Deevana Plaza 99

Manita Boutique 99

BB
BB
13,300,000 تومان
16,530,000 تومان
13,020,000 تومان
11,210,000 تومان
Royal Paradise 99

Centara Avenue 99

BB
BB
13,550,000 تومان
17,030,000 تومان
11,710,000 تومان
11,310,000 تومان
Centara Blue Marine 99

Balihai Bay 99

BB
BB
13,830,000 تومان
17,590,000 تومان
13,770,000 تومان
11,360,000 تومان
Millennium Patong 99

Centara Pattaya 99

BB
BB
13,930,000 تومان
17,790,000 تومان
11,950,000 تومان
11,410,000 تومان
Swissotel Patong 99

Pattaya Seaview 99

BB
BB
14,030,000 تومان
17,980,000 تومان
14,160,000 تومان
11,410,000 تومان
Patong Beach 99

Mercure Pattaya 99

BB
BB
14,190,000 تومان
18,310,000 تومان
13,750,000 تومان
11,520,000 تومان
DUANGITT RESORT NOROZ99

Signature 99

BB
BB
14,240,000 تومان
18,410,000 تومان
14,260,000 تومان
11,520,000 تومان
Hyatt Regency 99

Zing Pattaya 99

BB
BB
14,440,000 تومان
18,810,000 تومان
13,960,000 تومان
11,610,000 تومان
Crest resort 99

Asia Pattaya 99

BB
BB
14,490,000 تومان
18,910,000 تومان
14,140,000 تومان
11,620,000 تومان
Avista Hideaway99

Vista 99

BB
BB
14,940,000 تومان
19,800,000 تومان
14,770,000 تومان
11,770,000 تومان
KALIMA RESORT NOROZ99

Garden cliff 99

BB
BB
16,020,000 تومان
21,970,000 تومان
15,410,000 تومان
12,170,000 تومان
phuket marriott merlin beach

Pullman G 99

BB
BB
16,900,000 تومان
23,720,000 تومان
16,220,000 تومان
12,480,000 تومان
Centara Grand Beach 99

Dusit thani 99

BB
BB
17,920,000 تومان
25,760,000 تومان
17,140,000 تومان
12,860,000 تومان
Amari 99

Amari Pattaya 99

BB
BB
18,740,000 تومان
27,410,000 تومان
17,850,000 تومان
13,070,000 تومان
LE MERDIAN PHKET NOROZ99

Royal Cliff 99

BB
BB
20,700,000 تومان
31,330,000 تومان
19,660,000 تومان
13,800,000 تومان
نام هتل Days Inn 99

Pattaya Garden 99

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 11,620,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 13,170,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 12,100,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,650,000 تومان
توضیحات
نام هتل Patong Heritage 99

Zing Pattaya 99

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 12,170,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 14,260,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 12,230,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,820,000 تومان
توضیحات
نام هتل Ashlee Plaza 99

Welcome Plaza 99

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 12,400,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 14,720,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 12,360,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,860,000 تومان
توضیحات
نام هتل Fisherman Harbour 99

Sunshine Residence99

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 12,590,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 15,120,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 12,840,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,910,000 تومان
توضیحات
نام هتل Sleep with Me 99

Golden Beach 99

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 12,660,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 15,250,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 12,780,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,980,000 تومان
توضیحات
نام هتل Hyatt Place 99

Sunshine Residence99

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 12,640,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 15,220,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 11,260,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,960,000 تومان
توضیحات
نام هتل ibis Patong 99

A-One Star 99

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 12,940,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 15,810,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 10,070,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 11,080,000 تومان
توضیحات
نام هتل Deevana Plaza 99

Manita Boutique 99

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 13,300,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 16,530,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 13,020,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 11,210,000 تومان
توضیحات
نام هتل Royal Paradise 99

Centara Avenue 99

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 13,550,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 17,030,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 11,710,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 11,310,000 تومان
توضیحات
نام هتل Centara Blue Marine 99

Balihai Bay 99

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 13,830,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 17,590,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 13,770,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 11,360,000 تومان
توضیحات
نام هتل Millennium Patong 99

Centara Pattaya 99

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 13,930,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 17,790,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 11,950,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 11,410,000 تومان
توضیحات
نام هتل Swissotel Patong 99

Pattaya Seaview 99

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 14,030,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 17,980,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 14,160,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 11,410,000 تومان
توضیحات
نام هتل Patong Beach 99

Mercure Pattaya 99

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 14,190,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 18,310,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 13,750,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 11,520,000 تومان
توضیحات
نام هتل DUANGITT RESORT NOROZ99

Signature 99

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 14,240,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 18,410,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 14,260,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 11,520,000 تومان
توضیحات
نام هتل Crest resort 99

Asia Pattaya 99

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 14,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 18,910,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 14,140,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 11,620,000 تومان
توضیحات
نام هتل Avista Hideaway99

Vista 99

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 14,940,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 19,800,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 14,770,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 11,770,000 تومان
توضیحات
نام هتل Hyatt Regency 99

Zing Pattaya 99

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 14,440,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 18,810,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 13,960,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 11,610,000 تومان
توضیحات
نام هتل KALIMA RESORT NOROZ99

Garden cliff 99

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 16,020,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 21,970,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 15,410,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 12,170,000 تومان
توضیحات
نام هتل phuket marriott merlin beach

Pullman G 99

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 16,900,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 23,720,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 16,220,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 12,480,000 تومان
توضیحات
نام هتل Centara Grand Beach 99

Dusit thani 99

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 17,920,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 25,760,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 17,140,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 12,860,000 تومان
توضیحات
نام هتل Amari 99

Amari Pattaya 99

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 18,740,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 27,410,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 17,850,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 13,070,000 تومان
توضیحات
نام هتل LE MERDIAN PHKET NOROZ99

Royal Cliff 99

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 20,700,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 31,330,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 19,660,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 13,800,000 تومان
توضیحات

ردیف خدمات توضیحات
1 ترانسفر فرودگاهی
2 گشت شهری
3 اقامت در هتل با صبحانه
4 سیم کارت
5 تورلیدر فارسی زبان
6 بیمه مسافرتی
7 بلیط رفت و برگشت با پرواز ماهان
8 ویزا
ردیف مدرک تعداد
1 اصل گذرنامه با 7ماه اعتبار
مریم خان زاده (سرپرست تور) نسرین موسوی (مسئول تور ) سمیه پیر هادی (مسئول تور ) آذر سلیم زاده (مسئول تور )
پرداخت 70% مبلغ تور هنگام رزرو الزامی می باشد

پکیج بر اساس پایین ترین نرخ پرواز بسته شده است لذا جهت اطلاع از قیمتها در تاریخ های مختلف حتما با کانتر فروش تماس فرمایید.

ردیف ساعت رفت ساعت برگشت توضیحات
1 چهارشنبه 28 اسفند , 22:00 پنج شنبه 7 فروردین , 21:30
2 پنج شنبه 29 اسفند , 22:00 جمعه 8 فروردین , 21:30
3 جمعه 1 فروردین , 22:00 شنبه 9 فروردین , 21:30
4 یکشنبه 3 فروردین , 22:00 دوشنبه 11 فروردین , 21:30
5 چهارشنبه 6 فروردین , 22:00 پنج شنبه 14 فروردین , 21:30

پیشنهادات ویژه الماس نشان

ایرلاین : ماهان
7 شب

تور 7 شب و 8 روز بالی ویژه نوروز 99

تاریخ شروع پکیج از : 1398/12/29
قیمت از : 10,600,000 تومان
ایرلاین : ماهان
7 شب

تور 7شب و 8 روز بلغارستان ویژه زمستان 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/11/03
قیمت از : 8,275,000 تومان
ایرلاین : تابان
3 شب

تور 3شب و 4 روز ارومیه ویژه زمستان 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/10/30
قیمت از : 1,070,000 تومان
ایرلاین : تابان
4 شب

تور 4شب و 5 روز ارومیه ویژه زمستان 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/10/30
قیمت از : 1,250,000 تومان
ایرلاین : ماهان
1 شب

اطلاعات لازم اخذ ویزای بالی

تاریخ شروع پکیج از : 1398/06/16
قیمت از : 890,000 تومان
ایرلاین : ماهان
3 شب

تور 3شب و 4 روز اصفهان ویژه زمستان 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/10/30
قیمت از : 975,000 تومان
ثبت پرسش