• تور 7شب و 8 روز گوا ویژه پاییز 99


اخطار!
تور انتخابی شما منقضی شده است.پیشنهاد ما به شما تور های بمبئی و گوا است. در حال انتقال به آن صفحه در 20 ثانیه آینده.
تاریخ شروع 1399/07/14
تهران
به
به
تاریخ اعتبار 1399/12/14
گوا
هوایی
ماهان
مدت اقامت : 7 شب
شروع از : 1399/07/14
مسیرها
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 گوا 7 شب
ردیف 2
به گوا
مدت اقامت 7
توضیحات
هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
LA GULLS COURT

BB
9,895,000 تومان
11,295,000 تومان
8,595,000 تومان
7,795,000 تومان
Tangerine Clarks Inn

BB
9,945,000 تومان
11,295,000 تومان
-
7,795,000 تومان
Sandalwood Hotel

BB
10,195,000 تومان
13,895,000 تومان
-
7,795,000 تومان
LAMBANA RESORT

BB
10,245,000 تومان
11,945,000 تومان
8,745,000 تومان
7,795,000 تومان
JASMIN HOTEL

BB
10,395,000 تومان
12,845,000 تومان
8,795,000 تومان
7,795,000 تومان
La Sunila The Verda

BB
10,545,000 تومان
12,695,000 تومان
8,845,000 تومان
7,795,000 تومان
SO MY RESORT

BB
10,845,000 تومان
13,045,000 تومان
8,995,000 تومان
7,795,000 تومان
Ibis Style Goa

BB
11,195,000 تومان
13,595,000 تومان
-
7,795,000 تومان
Baywatch Resort Goa

BB
11,295,000 تومان
13,795,000 تومان
9,145,000 تومان
7,795,000 تومان
Sandalwood Hotel

BB
11,595,000 تومان
14,945,000 تومان
9,295,000 تومان
7,795,000 تومان
Country Inn & Suites by Radisson Goa Candolim

BB
13,095,000 تومان
17,645,000 تومان
9,895,000 تومان
7,795,000 تومان
O hotel

BB
13,295,000 تومان
18,145,000 تومان
-
7,795,000 تومان
PARK REGIS GOA

BB
13,645,000 تومان
18,545,000 تومان
10,095,000 تومان
7,795,000 تومان
HARD ROCK

BB
13,745,000 تومان
18,245,000 تومان
10,145,000 تومان
7,795,000 تومان
Le- Meridien Goa

BB
14,495,000 تومان
20,445,000 تومان
10,445,000 تومان
7,795,000 تومان
Cidade De Goa hotel

BB
14,545,000 تومان
20,895,000 تومان
10,445,000 تومان
7,795,000 تومان
Hyatt Centric Goa

BB
14,595,000 تومان
21,045,000 تومان
10,445,000 تومان
7,795,000 تومان
Radisson Blu Resort

BB
14,645,000 تومان
19,295,000 تومان
10,495,000 تومان
7,795,000 تومان
Holiday Inn Resort Goa

BB
14,945,000 تومان
21,145,000 تومان
10,595,000 تومان
7,795,000 تومان
KENILWORTH GOA

BB
15,045,000 تومان
21,545,000 تومان
10,645,000 تومان
7,795,000 تومان
Novotel Resort

BB
15,295,000 تومان
21,795,000 تومان
10,745,000 تومان
7,795,000 تومان
The Zuri White Sands

BB
15,945,000 تومان
22,795,000 تومان
10,995,000 تومان
7,795,000 تومان
Grand Hyatt

BB
18,345,000 تومان
27,995,000 تومان
11,945,000 تومان
7,795,000 تومان
ITC Grand Goa

BB
20,545,000 تومان
32,495,000 تومان
12,845,000 تومان
7,795,000 تومان
W hotel goa

BB
22,795,000 تومان
35,895,000 تومان
13,745,000 تومان
7,795,000 تومان
The Leela Goa

BB
26,095,000 تومان
42,145,000 تومان
-
7,795,000 تومان
نام هتل LA GULLS COURT

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 9,895,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 11,295,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 8,595,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,795,000 تومان
توضیحات
نام هتل Tangerine Clarks Inn

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 9,945,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 11,295,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) -
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,795,000 تومان
توضیحات
نام هتل Sandalwood Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 10,195,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 13,895,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) -
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,795,000 تومان
توضیحات
نام هتل LAMBANA RESORT

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 10,245,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 11,945,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 8,745,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,795,000 تومان
توضیحات
نام هتل JASMIN HOTEL

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 10,395,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 12,845,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 8,795,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,795,000 تومان
توضیحات
نام هتل La Sunila The Verda

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 10,545,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 12,695,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 8,845,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,795,000 تومان
توضیحات
نام هتل SO MY RESORT

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 10,845,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 13,045,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 8,995,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,795,000 تومان
توضیحات
نام هتل Ibis Style Goa

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 11,195,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 13,595,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) -
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,795,000 تومان
توضیحات
نام هتل Baywatch Resort Goa

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 11,295,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 13,795,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 9,145,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,795,000 تومان
توضیحات
نام هتل Sandalwood Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 11,595,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 14,945,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 9,295,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,795,000 تومان
توضیحات
نام هتل Country Inn & Suites by Radisson Goa Candolim

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 13,095,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 17,645,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 9,895,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,795,000 تومان
توضیحات
نام هتل O hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 13,295,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 18,145,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) -
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,795,000 تومان
توضیحات
نام هتل PARK REGIS GOA

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 13,645,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 18,545,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 10,095,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,795,000 تومان
توضیحات
نام هتل HARD ROCK

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 13,745,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 18,245,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 10,145,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,795,000 تومان
توضیحات
نام هتل Le- Meridien Goa

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 14,495,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 20,445,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 10,445,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,795,000 تومان
توضیحات
نام هتل Cidade De Goa hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 14,545,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 20,895,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 10,445,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,795,000 تومان
توضیحات
نام هتل Hyatt Centric Goa

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 14,595,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 21,045,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 10,445,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,795,000 تومان
توضیحات
نام هتل Radisson Blu Resort

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 14,645,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 19,295,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 10,495,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,795,000 تومان
توضیحات
نام هتل Holiday Inn Resort Goa

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 14,945,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 21,145,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 10,595,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,795,000 تومان
توضیحات
نام هتل KENILWORTH GOA

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 15,045,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 21,545,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 10,645,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,795,000 تومان
توضیحات
نام هتل Novotel Resort

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 15,295,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 21,795,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 10,745,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,795,000 تومان
توضیحات
نام هتل The Zuri White Sands

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 15,945,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 22,795,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 10,995,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,795,000 تومان
توضیحات
نام هتل Grand Hyatt

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 18,345,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 27,995,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 11,945,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,795,000 تومان
توضیحات
نام هتل ITC Grand Goa

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 20,545,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 32,495,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 12,845,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,795,000 تومان
توضیحات
نام هتل W hotel goa

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 22,795,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 35,895,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 13,745,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,795,000 تومان
توضیحات
نام هتل The Leela Goa

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 26,095,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 42,145,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) -
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,795,000 تومان
توضیحات

ردیف خدمات توضیحات
1 ترانسفر فرودگاهی
2 گشت شهری
3 سیم کارت
4 تورلیدر فارسی زبان
5 بیمه مسافرتی
ردیف مدرک تعداد
1 اصل گذرنامه با 7ماه اعتبار
سنا کباری (سرپرست تور) نسرین موسوی (مسئول تور ) سمیه پیر هادی (مسئول تور ) آذر سلیم زاده (مسئول تور )
مدارک موردنیاز

پاسپورت با حداقل 7ماه اعتبار
اسکن صفحه اول پاسپورت ایرانی
کپی شناسنامه تمام صفحات و کپی ویزای هند قبلی در صورت وجود
یک قطعه عکس یا فایل آن به ابعاد 5در5 یا 6 در 4
اسکن صفحه اول پاسپورت در صورت وجود
فرم مشخصات


خدمات تور
بلیط رفت و برگشت با پرواز ماهان
7شب اقامت در هتل
ترانسفر رفت و برگشت فرودگاهی
بیمه مسافرتی
لیدر فارسی زبان
ویزای الکترونیک
یک گشت بازدید از شهر گوا

بیمه افراد بالای 60 سال جداگانه توسط شخص پرداخت شود
نرخ کودک زیر دو سال 1.165.000 تومان  می باشد.
ردیف ساعت رفت ساعت برگشت توضیحات
1 چهارشنبه 28 اسفند , 19:15 پنج شنبه 7 فروردین , 02:35 VALID DATE : 26MAR
2 پنج شنبه 29 اسفند , 19:15 جمعه 8 فروردین , 02:35
3 چهارشنبه 6 فروردین , 19:15 پنج شنبه 14 فروردین , 02:35
4 پنج شنبه 7 فروردین , 19:15 جمعه 15 فروردین , 02:35

پیشنهادات ویژه الماس نشان

ایرلاین : ماهان
3 شب

تور دبی 3شب و 4روز ویژه تابستان 1400 (پرواز ایران ایرتور)

تاریخ شروع پکیج از : 1400/04/01
قیمت از : 8,956,000 تومان
ایرلاین : ماهان
5 شب

تور دبی 5شب و 6روز ویژه تابستان 1400 (پرواز ماهان)

تاریخ شروع پکیج از : 1400/04/01
قیمت از : 11,130,000 تومان
ایرلاین : ماهان
3 شب

تور 3شب و 4 روز اربیل ویژه بهار و تابستان 1400

تاریخ شروع پکیج از : 1400/03/07
قیمت از : 11,022,000 تومان
ایرلاین : فری برد
6 شب

تور آنتالیا 6شب و 7 روز ویژه تابستان 1400

تاریخ شروع پکیج از : 1400/03/23
قیمت از : 8,995,000 تومان
ایرلاین : فری برد
6 شب

تور بدروم ویژه تابستان 1400 (پرواز فری برد)

تاریخ شروع پکیج از : 1400/03/06
قیمت از : 8,990,000 تومان
ایرلاین : فری برد
6 شب

تور آلانیا 6 شب و 7 روز ویژه تابستان 1400 ( پرواز فری برد)

تاریخ شروع پکیج از : 1400/03/19
قیمت از : 9,990,000 تومان
ثبت پرسش